Biedboek 2.0

Dit artikel hoort bij: Jaarverslag 2020

Van wendbaar bootje tot grote tanker

Tekst Marijke Verhoef

Biedboek.nl moet op termijn uitgroeien tot dé website voor het verkopen van publiek vastgoed. Sinds de start in 2012 heeft het portaal 25.000 geregistreerde gebruikers genoteerd. De komende tijd werkt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan een verbeterslag. En intussen gaat de verkoop gewoon door.

Wanneer rijksvastgoed vrijkomt en lagere overheden het ook niet nodig hebben voor publieke doeleinden, gaat het Rijksvastgoedbedrijf over tot openbare verkoop of verhuur. Dat gebeurt sinds 2012 via Biedboek.nl. Het proces start met een online vooraankondiging en een mailing naar alle geregistreerde partijen. Zij kunnen vervolgens het biedboek bestellen, waarmee ze toegang krijgen tot de verkoop- of verhuurprocedure. Na diverse kijkdagen begint de selectie- of de biedingsfase, waarna uiteindelijk over wordt gegaan tot gunning.

‘We hebben nu nog geen betaalmogelijkheid via iDeal’ Beeld: Arenda Oomen

Biedboek 2.0

Biedboek.nl trekt inmiddels 600.000 bezoekers per jaar. Met deze groeiende bekendheid neemt ook de behoefte aan verdere professionalisering van de verkoop- en verhuurprocessen toe. Daarom werkt een werkgroep vanuit verschillende directies aan Biedboek 2.0. Ze willen het platform naar een volgend niveau tillen. Hoe kunnen we het portaal zo gebruiksvriendelijk, efficiënt en praktisch mogelijk maken? Over deze vraag – en vele andere – buigt de werkgroep zich. ‘We hebben nu bijvoorbeeld nog geen betaalmogelijkheid via iDeal. Welk effect heeft dat op onze personeelsinzet en op aanvragers van het Biedboek? We nemen alles onder de loep, zodat we de markt straks nog beter van dienst kunnen zijn’, zegt Sherif Shahine, landelijk coördinator openbare inschrijvingen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Pilot: 52 politiebureaus verkocht

Het RVB wil haar vastgoed, kennis en expertise graag inzetten voor de maatschappij. Shahine: ‘Met Biedboek 2.0 hopen we de samenwerkingen met partners in de regio een plekje te geven. We zien namelijk dat publieke partijen stoeien met waar en hoe ze hun vastgoed te koop moeten zetten. Websites als Funda en BVA Auctions zijn daar niet echt op gericht. Biedboek is dat wel. Met 600.000 bezoekers per jaar en een effectieve online marketingstrategie kunnen we een groot publiek bereiken. Dat maakt ons platform ook interessant voor bijvoorbeeld provincies, gemeenten en de politie.’ Daarom is er in 2019 een pilot gestart met de verkoop van voormalige politiebureaus via Biedboek.nl. Hiermee onderzoekt het RVB of deze werkwijze meer synergie tussen overheden creëert en of het inderdaad helpt om vastgoed succesvoller aan de markt aan te bieden. De resultaten zijn goed: sinds de start zijn er al 52 politiebureaus verkocht.

Sherif Shahin
Coördinator openbare inschrijvingen Sherif Shahine: ‘Het geeft veel energie als je ziet dat ook de politiebureaus succesvol worden verkocht via Biedboek.’ Beeld: Edwin Walvisch

Groot publiek

 ‘We staan met de werkgroep Biedboek 2.0 voor een uitdaging, maar het geeft veel energie als je ziet dat ook de politiebureaus succesvol worden verkocht via Biedboek. Het Biedboek begon negen jaar geleden als een klein wendbaar bootje, het begint nu een grote tanker te worden. Bij onze afdeling Verkoop & Gebiedsprojecten en de afdeling Verhuur & taxaties is het inmiddels een vast onderdeel geworden. Door Biedboek kunnen we vastgoed bij een heel groot publiek onder de aandacht brengen. Het mooie is dat er echt van alles langskomt. Van gevangenissen tot voormalige ministeries en defensieterreinen. Zulke diversiteit vind je nergens anders’, besluit Shahine.

  • Wat komt er op de markt? Bekijk hieronder een selectie uit de enorme reeks…
Hogeweg 25, Amersfoort

Wonen in een ziekenzaal

Het zal nog even duren, maar op termijn wonen en werken er mensen in de vroegere ziekenzalen van het voormalig Militair Hospitaal in Amersfoort. Op 10 januari 2020 zijn de sleutels overgedragen aan de nieuwe eigenaar: Schipper Bosch. Projectleider Gilbert ten Brink kijkt tevreden terug op de verkoop van 3,8 miljoen euro. ‘Schipper Bosch durfde risico te nemen en legde een onvoorwaardelijk bod neer. Voor de gemeente was het fantastisch dat er zo’n mooie partij is gevonden. Schipper Bosch heeft veel kennis van en ervaring met herontwikkeling. Het is een private partij die samen met de gemeente én de buurt wil kijken naar de mogelijkheden. Ze hebben eerder industriële complexen gekocht en deze organisch laten uitgroeien tot iets nieuws.’

Het monumentale complex is in 1877 gebouwd en deed tot 1966 dienst als militair hospitaal. Daarna werden de administratieve afdelingen van de Koninklijke Landmacht er gehuisvest. Uiteindelijk kwam het complex leeg te staan. Toen de locatie voor defensie geen nut meer had, is in 2013 gestart met de verkoop. De koper wil de locatie omvormen tot woon- en leefgebied, waarbij de oorspronkelijke gebouwen behouden blijven en het terrein verbonden wordt met de rest van Amersfoort. Beeld: Biedboek.nl

Beeld: Biedboek.nl

Scheepswerf wordt woonerf

Wonen op een plek waar vroeger schepen werden gebouwd, dat wordt straks hoogstwaarschijnlijk mogelijk. Geïnteresseerden moeten echter nog even geduld hebben; het verkoopproces is opgeschort tot medio september 2021. ‘Het is uniek dat we een verkoopproces opschorten. Maar als we op staatsgrond een kleine bijdrage kunnen leveren aan het minderen van het woningtekort, dan moeten we daar ons uiterste best voor doen. Dat was de doorslaggevende reden’, zegt Kenneth Stam van het Rijksvastgoedbedrijf. De locatie is bijzonder: vlakbij het historische centrum, met zicht op de rivier en op de molen op de Bagijnenwal. Er meldden zich dan ook 75 geïnteresseerden toen de locatie in 2020 op het Biedboek verscheen.

Beeld: Remco Zwinkels

De vier percelen met daarop prachtig vervallen loodsen uit de jaren vijftig zijn jaren in erfpacht uitgegeven aan een scheepsbouwer. Toen het contract afliep, besloot het Rijksvastgoedbedrijf de gronden te verkopen. In eerste instantie werd de locatie zonder voorwaarden en met de huidige bestemming bedrijfsterrein aangeboden. Op verzoek van de gemeente Gorinchem wordt dit nu veranderd. De gemeente wil de locatie inzetten voor woningbouw. Daarom is de verkoop in november 2020 tijdelijk opgeschort. De gezamenlijke verkenning van herontwikkelingsmogelijkheden is inmiddels succesvol afgerond; beide partijen werken op dit moment aan de Nota van Uitgangspunten.

Beeld: Remco Zwinkels
De Hartelborgh

Een nieuwe toekomst voor De Hartelborght

De gemeente Rotterdam wil de voormalige jeugdinrichting De Hartelborght aan de Kralingse Plas weer een maatschappelijke bestemming geven. Daarom maakt zij gebruik van haar voorkeurspositie op basis van de ‘reallocatieprocedure’ voor de verwerving van het pand. De dependance in Rotterdam werd in 1938 gebouwd voor de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborght uit Spijkenisse. Toen justitie het pand enkele jaren geleden verliet, diende het nog als opvanghuis voor meisjes die werden lastiggevallen door loverboys.

De Hartelborgh

De grond is in eigendom van de gemeente, het pand van de Staat. Vlak voordat de openbare inschrijving in 2020 startte, meldde de gemeente Rotterdam zich nogmaals bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zij ziet in de voormalige jeugdinrichting met zijn vele kleine kamers een goede locatie voor bijvoorbeeld daklozenopvang. Naar verwachting is er medio 2021 meer duidelijkheid over de werving van het object.

Rijksvastgoedbedrijf

Van kantongerecht naar galerie en hotel

Het voormalig kantongerecht in Tilburg wordt als het aan de gemeente Tilburg ligt een publiekstrekker. Een plek die bijdraagt aan de levendigheid van het Stadsforum. De in oktober 2020 gestarte verkoop is bijna rond. Het markante gebouw ligt op een prominente locatie in het stadscentrum, vlakbij de Grote Kerk, het conservatorium en het theater. Het is in opdracht van het Rijk in 1970 als kantongerecht gebouwd, onder architectuur van Jos Bedaux. Sinds 1 november 2016 is het een beschermd gemeentelijk monument.

Beeld: Remco Zwinkels

Via een openbare inschrijving met voorselectie is het prachtige gebouw op 26 oktober 2020 aangeboden aan de markt. Behoud van de architectonische kernkwaliteiten van het monument en een passende uitstraling bij de directe omgeving waren daarin belangrijke voorwaarden, net zoals een nieuwe functie die recht doet aan de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Nu alle visies en biedingen zijn beoordeeld, ziet het ernaar uit dat het pand een nieuwe bestemming krijgt als galerie met hotelkamers. Naar verwachting wordt het project in april 2021 gegund.

Remco Zwinkels