Foto Illustratie: Pieter Pijlman

Met de start van het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) in 2018 zet het Rijksvastgoedbedrijf haar gronden en gebouwen zo in dat ze bijdragen aan een optimaal financieel en maatschappelijk rendement. Het RVB draagt bij aan de strategische opgaven uit het regeerakkoord van dit kabinet: woningbouw, werkgelegenheid en duurzaamheid. De eerste resultaten worden zichtbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf in cijfers...

We beheren 12 miljoen vierkante meter gebouwen en 89.374 hectare grond

Gebouwen RVB 2018: 12,0 miljoen m2

Gebouwen RVB 2018: 12,0 miljoen m2
Gebouwen12,0 mln m2
Defensie inrichtingen (kazernes, opslagplaatsen etc.)50%
Kantoren18%
Gerechtsgebouwen6%
Penitentiaire inrichtingen8%
Paleizen en Hoge Colleges van Staat2%
Musea3%
Overig (internationaal, archieven, laboratoria, rijksdeel caribisch etc.)13%
Brontabel als csv (277 bytes)

Ruim €8,5 miljoen uit 'onbeheerde nalatenschappen' ging naar rechtmatige erfgenamen, €133.742 ging naar de Staat

Door de verkoop van rijksgrond en rijkskantoren kon de bouw van 5.361 woningen beginnen

Omzet per product RVB 2018

Omzet per product RVB 2018 bedragen *1.000
Omzet per productEuro (bedragen *1.000)
Ingebruikgeving888147
Instandhouden vastgoed68236
Projectrealisatie81256
Verkoop146650
Expertise en advies20724
Brontabel als csv (164 bytes)

Onze contracten voor windmolens op land (116), windmolenparken op zee (4) en zonneparken (3) zorgen voor circa 9 petajoule aan schone stroom = jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 700.000 huishoudens

Onze organisatie

Medewerkers RVB 2018: 2.162 (2.070 fte)

Medewerkers RVB 2018: 2.162 (2.070 fte) Leeftijdsopbouw
Leeftijdsopbouwmedewerkers (aantal: 2.161)
0-24 jaar25
25-34 jaar216
35-44 jaar515
45-54 jaar634
55-59 jaar325
60+ jaar447
Brontabel als csv (137 bytes)

Medewerkers RVB 2018: 2.162 (2.070 fte)

Medewerkers RVB 2018: 2.162 (2.070 fte) Verhouding man-vrouw
Verhoudingmedewerkers (aantal: 2.161)
man1491
vrouw671
Brontabel als csv (61 bytes)

Nieuwe directeuren: Frank Foreman is vanaf 1 december 2018 directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (P&P); Irene van Munster en Ninke Lansink Rotgerink zijn per 7 januari 2019 de nieuwe (duo)directeur Vastgoedbeheer.

Onze vestigingen

Brinkstraat 4, Assen

Stationsplein West 30, Arnhem

Sint Jacobsstraat 16, Utrecht (vanaf 20 mei 2019)

Korte Voorhout 7, Den Haag

Spoorlaan 175, Tilburg

Nieuweweg 3A, Den Helder (‘aanlandlocatie’ voor medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf)