Foto Illustratie: Pieter Pijlman

Niet alles wat het Rijksvastgoedbedrijf in 2017 bereikte, is in cijfers te vangen. Maar veel wel. Lees de laatste stand van de portefeuille en de organisatie.

We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond

Gebouwen RVB 2017: 12,2 miljoen m2

Gebouwen RVB 2017: 12,2 miljoen m2
Gebouwen12,2 mln m2
Defensie inrichtingen (kazernes, opslagplaatsen etc.)49%
Kantoren20%
Gerechtsgebouwen6%
Penitentiaire inrichtingen8%
Paleizen en Hoge Colleges van Staat2%
Musea2%
Overig (internationaal, archieven, laboratoria, rijksdeel caribisch etc.)13%
Brontabel als csv (277 bytes)

Op zo’n 125 plaatsen in Nederland staan windmolens op rijksgrond; bedrijven wekken daar 850 megawatt groene energie per jaar op

Omzet per product RVB 2017

Omzet per product RVB 2017 bedragen *1.000
Omzet per productEuro (bedragen *1.000)
Verkoop vastgoed42979
Verkoop grondstoffen231
Terbeschikkingstelling kantoren en specialties940734
Externe ingebruikgeving14664
Aanvullende dienstverlening1587
Gebiedsontwikkeling39
Projectontwikkeling19469
Verwerving71
Beheren gebouwen en niet in eigendom43373
Expertise en advies13571
Strategische advisering9457
Overige producten1200
Brontabel als csv (403 bytes)
Verkoop, aanhuur en verhuur vastgoed Rijk 2017

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

  • Verhuur en pacht gronden en opstallen: € 138 miljoen (inkomsten)
  • Verkoop gebouwen en grond: € 317 miljoen (inkomsten)
  • Verkoop zand, grind en schelpen: € 19 miljoen (inkomsten)
  • Veiling huurrecht tankstations: € 27 miljoen (inkomsten)
  • Nieuwe aanhuur kantoren: - € 32 miljoen, effectieve huurprijs per jaar (uitgaven)

Onze organisatie

Medewerkers RVB 2017: 2.009 fte

Medewerkers RVB 2017: 2.009 fte Leeftijdsopbouw
Leeftijdsopbouw2009 fte
0-24 jaar1%
25-34 jaar9%
35-44 jaar24%
45-54 jaar30%
55-59 jaar15%
60+ jaar21%
Brontabel als csv (118 bytes)

Medewerkers RVB 2017: 2.009 fte

Medewerkers RVB 2017: 2.009 fte Verhouding man-vrouw
Verhouding2009 fte
man69%
vrouw31%
Brontabel als csv (42 bytes)

Vestigingen Rijksvastgoedbedrijf

Op 3 juli 2017 verhuizen zo’n 750 medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf naar nieuwe vestigingen. Er is gekozen voor concentratie op vijf plaatsen: Utrecht, Den Haag, Tilburg, Arnhem en Assen. Daarnaast is er in Den Helder een ‘aanlandlocatie’ voor medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf.

Brinkstraat 4, Assen

Stationsplein West 30, Arnhem

Sint Jacobsstraat 16, Utrecht (vanaf voorjaar 2019)

Korte Voorhout 7, Den Haag

Spoorlaan 175, Tilburg

Nieuweweg 3A, Den Helder (‘aanlandlocatie’ voor medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf)