Foto Filmopnames bij de Hofvijver in Den Haag. Foto: Corné Bastiaansen

2015 is het jaar dat het Rijksvastgoedbedrijf officieel 1 jaar bestaat. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn we op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Alhoewel nog maar een jaar jong, hebben we het bij elkaar opgeteld wel over eeuwen vastgoedervaring. In deze tijdlijn een selectie van het nieuws uit 2015, ons eerste volledige kalenderjaar.

Luchtfoto Marine Etablissement Amsterdam
Januari: De oude voorwerf van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) verandert de komende jaren in een openbaar toegankelijk gebied. Daarom verhuizen verschillende Defensie-onderdelen in januari van het historische deel naar andere plekken op het terrein. Leuk weetje: op het terrein bevond zich in de gouden eeuw de scheepswerf van de Admiraliteit van Amsterdam. Eeuwenlang bleef dit verleden verborgen achter een dikke muur. Sinds 1 april 2015 is de poort open en is de rijke geschiedenis van de 14 hectare grote voorwerf voelbaar. Eind 2015 wordt een deel van het historische terrein klaar gemaakt voor de topconferenties tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.
Sloop gedeelte Rijnstraat 8
Februari: Het voormalige ministerie van VROM, naast het Centraal Station in Den Haag wordt, na een grootscheepse verbouwing, in 2017 een nieuw rijkskantoor voor verschillende ministeries en diensten. Het is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In februari begint het ‘strippen’: alle binnenwanden, installaties, plafonds en vloerbedekking worden verwijderd. Het afval is daarna op de bouwplaats naar soort gescheiden. Van alle afvalmaterialen wordt 99,7 procent gerecycled. Foto: Corné Bastiaansen
Maart: Het bedrijfsleven komt op 5 maart in grote aantallen naar de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Daar organiseert het Rijksvastgoedbedrijf een informatiebijeenkomst over de aanbesteding van de bouw- en exploitatie van de nieuwe kazerne voor de mariniers in Vlissingen, nadat 13 januari de vooraankondiging van de aanbesteding op TenderNed stond. Met de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) in Vlissingen krijgt het Korps Mariniers over enkele jaren een moderne, toekomstbestendige voorziening voor werk, legering en oefening.
Seelig-kazerne Noord in Breda
April: Scholengemeenschap De Rooi Pannen koopt voor 5,75 miljoen euro de Seelig-kazerne Noord in Breda. Op 1 april worden de handtekeningen gezet, ook al zit Defensie nog tot oktober 2016 in de panden. Na een verbouwing brengt De Rooi Pannen er in 2018 de mbo-opleidingen horeca en toerisme/recreatie in onder met een onderwijshotel, waar gasten kunnen vergaderen, eten en slapen. Defensie blijft in Breda: de Nederlandse Defensie Academie verhuist van de Seelig-kazerne naar de Trip van Zoudtlandt-kazerne, ook in Breda. Foto: De Rooi Pannen
De Resident, Den Haag. Atrium.
April: Op 24 april overhandigt het Rijksvastgoedbedrijf de sleutel van de vernieuwde Resident in Den Haag aan de gebruikers, de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het binnenplein, het Parnassusplein, is overkapt tot atrium en het interieur is aangepast, zodat er 2.400 werkplekken ontstonden voor 2.700 ambtenaren. Een deel van het atrium is overdag voor iedereen toegankelijk. Dat de twee ministeries voortaan samen onder één dak zitten, is onderdeel van het kabinetsplan om een aantal rijkskantoren af te stoten. Hierdoor bespaart het Rijk jaarlijks 136 miljoen euro vanaf 2020. Foto: René Verleg
Mei: In mei lanceert het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe verkoopmethode om initiatieven vanuit de markt meer ruimte te geven: het marktinitiatief. ‘Maak maar een plan en doe een bod, nog voordat een pand officieel te koop staat. Als het bod reëel is en niemand biedt hoger, kan de lege kazerne, gevangenis of kantoortoren van jou zijn.’ Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek: “Marktpartijen hikken vaak aan tegen hoge kosten die ze moeten maken om een plan te ontwikkelen, zonder dat ze weten of ze een pand – in concurrentie met anderen – ook kunnen kopen. Daarom komt er in sommige gevallen een systeem met voorselectie van geschikte kandidaten”. Een voorbeeld is het voormalige ministerie van SZW in Den Haag. Foto: Bas KIjzers
Juni: In juni verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf twee bijzondere gebouwen aan kopers die er een hotel van willen maken. In Amsterdam gaat het voormalige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht weg voor 61,3 miljoen euro. Het is dé verkoopklapper van 2015. In Delft legt een koper voor het Armamentarium, het voormalige legermuseum, 1,9 miljoen euro op tafel. Tijdens de verkoopprocessen werkt het Rijksvastgoedbedrijf nauw samen met beide gemeentes. Foto: Rijksvastgoedbedrijf
Coverfoto Kei, magazine van het Rijksvastgoedbedrijf. 01: Trippenhuis
Juni: Het Rijksvastgoedbedrijf lanceert ‘Kei’, het online magazine voor de relaties van het Rijksvastgoedbedrijf. Kei staat voor kwaliteit en innovatie. Het drukt vastgoed uit in de meest letterlijke zin: vast en goed. De eerste uitgave bevat indrukwekkende beelden en verhalen over de restauratie van het Trippenhuis in Amsterdam. Het online blad wordt meteen enthousiast ontvangen bij architecten, historici en de bewoners. ’Mooi!’, ‘Het twitterde al rond’ waren enkele reacties. Kei verschijnt onregelmatig. Waar de volgende Kei over gaat en wanneer hij uitkomt, blijft nog even een verrassing. Kei is te zien via magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl/kei Iedereen kan zich abonneren. Foto: Wim Ruigrok
Juli: Nadat minister Blok een oproep doet voor serieuze en creatieve voorstellen voor de herbestemming van Paleis Soestdijk, stromen de ideeën binnen. In totaal zitten er 120 ideeën bij de post om het paleis om te bouwen tot bijvoorbeeld museum, hotel en congrescentrum, zorghotel, locatie voor evenementen, kennisinstituut of opleidingscentrum. In december ontvangen vier plannenmakers 100.000 euro en krijgen ze een half jaar om hun ideeën uit te werken tot een rendabel plan. Afhankelijk van de beoordeling in oktober 2016, kunnen ze eind 2016 of begin 2017 een bod uitbrengen om hun plan ook echt uit te voeren. Foto: Rijksvastgoedbedrijf
Juli: De ministerraad stemt op 3 juli in met het voorstel om 10 rijksmusea vanaf 1 januari 2017 zelf verantwoordelijk te maken voor het beheer en onderhoud van hun gebouwen. Het gaat om onder andere het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Zij krijgen hiervoor geld van het ministerie van OCW. Het gaat voorlopig om een proefperiode van vijf jaar. Van de 17 rijksmusea blijven 7 rijksmusea tijdens de proefperiode gebruik maken van de diensten van het Rijksvastgoedbedrijf. Op de foto: de nieuwe entree van het Van Gogh Museum. Foto: Jan Kees Steenman
Rijksbouwmeester Floris Alkemade
September: Floris Alkemade is per 1 september 2015 de nieuwe rijksbouwmeester. Alkemade volgde Frits van Dongen op, die in november 2014 terugtrad. De rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Alkemade (Sint-Oedenrode, 1961) studeerde in 1989 met eervolle vermelding af in de Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij combineert zijn werk als architect en stedenbouwkundige met het geven van onderwijs en lezingen. Ook maakt hij deel uit van diverse vakjury’s. Foto: Arenda Oomen
September: Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert in september voor het eerst een veiling om een pand te verkopen. Het woonhuis en de monumentale stadsvilla van minister Joseph Luns aan Plein 1813 in Den Haag wordt voor 4,2 miljoen geveild. Meestal gaat de verkoop van het vastgoed met inschrijvingen. Geïnteresseerden doen dan één keer een bod, en degene met het hoogste acceptabele bod wint. Het Rijksvastgoedbedrijf beproeft nieuwe verkoopmethoden, zoals deze veiling en het in mei gelanceerde marktinitiatief. Foto: Rijksvastgoedbedrijf
Binnenhof met hofvijver
September: Op 25 september kiest het kabinet voor een sobere renovatie van het Binnenhofcomplex in één keer. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken krijgen dan tijdelijk onderdak in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken en het voormalige pand van de Hoge Raad. Het Rijksvastgoedbedrijf kan aan de slag met het plan voor een renovatie in 5,5 jaar, waarbij alle gebruikers het Binnenhof gelijktijdig tijdelijk verlaten. Wel worden nog twee varianten die eerder waren afgevallen, verder uitgewerkt en doorgerekend. Het gaat dan om varianten waarbij de Eerste en de Tweede Kamer zo kort mogelijk van het Binnenhof weg zijn of zo snel mogelijk weer terugkeren. De renovatie kan in 2020 van start. Corné Bastiaansen
Openstelling Oranjezaal brochure
Oktober: De Oranjezaal van paleis Huis ten Bosch in Den Haag is vanaf 7 september 4 maanden lang open voor publiek. Bijna 50.000 enthousiaste bezoekers krijgen een gratis rondleiding. De opkomst ligt gemiddeld op 109 procent, uniek voor een gratis attractie. De Oranjezaal is nu weer dicht, het paleis is in renovatie. Dat zal zo’n drie jaar duren. Daarna nemen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun kinderen Huis ten Bosch in gebruik als werk- en woonpaleis. Foto: Arenda Oomen
Vluchtelingenopvang in voormalig belastingkantoor in Gorinchem
November: Minister Blok biedt gemeenten leegstaande gebouwen en complexen van het Rijk aan om vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te geven. De gemeenten kunnen deze gebouwen huren van het Rijksvastgoedbedrijf tegen een kostendekkende huurprijs. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt ook aan het COA gebouwen en terreinen aan voor vluchtelingen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Op de foto: het voormalige pand van de Belastingdienst in Gorinchem. Foto: Hans Roggen
December: Minister Blok zet op 18 december zijn handtekening voor de overdracht van 29 monumenten aan de stichting Nationale Monumentenorganisatie (NMo), een bundeling van toonaangevende verenigingen ter bescherming van ons erfgoed. De monumenten worden niet (meer) gebruikt voor de primaire taken van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om oude kastelen, ruïnes, kerken en gedenknaalden. Minister Donner opperde het idee al in 2011; de Kamer ging in november 2015 na een nieuw advies van de Raad voor Cultuur akkoord: rijksmonumenten in de categorie “niet bruikbaar voor rijkshuisvesting” gaan uit de rijksportefeuille. De NMo krijgt eenmalig zo’n 60 miljoen voor het toekomstige onderhoud en beheer van de monumenten. Op de foto: landgoed Trompenburg. Foto: Rijksvastgoedbedrijf