Foto Illustratie: Pieter Pijlman

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 januari 2016 één agentschap. Tot en met 2015 is het een overkoepelende organisatie van de bestaande agentschappen Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Dienst Vastgoed Defensie. In de cijfers over 2015 is deze 'afkomst' dus nog zichtbaar. Lees uit de grafieken af hoe divers de portefeuille is, hoe de man-vrouwverhouding is bij het Rijksvastgoedbedrijf en wat de verkoop van vastgoed in 2015 het Rijk opleverde.

Gebouwen RVB 2015: 12,6 miljoen m2

Gebouwen RVB 2015: 12,6 miljoen m2
Gebouwen12,6 mln m2
Kantoor, les, recreatie, restaurant44%
Magazijn, stalling, bunker, bedrijfsruimten17%
Penitentiaire inrichtingen9%
Werkplaats, installatie, facilitair8%
Legering7%
Overig6%
Gerechtsgebouwen5%
Musea2%
Archiefgebouw1%
Laboratoria1%
Brontabel als csv (273 bytes)
Gronden
Agrarische pacht 45.068 ha
Agrarische erfpacht 3.782 ha
Het Loo (Kroondomein) 6.750 ha
Staatsdomein 3.640 ha
Sorghvliet 25 ha

Jaaromzet RVB 2015: 1.347,655 euro

Jaaromzet RVB 2015: 1.347,655 euro bedragen *1.000.000
AgentschapEuro (bedragen *1.000.000)
Rgd1127,25
DVD194,09
RVOB26,31
Brontabel als csv (79 bytes)

Leegstand 2015: 6,0%

Verkoop en verhuur vastgoed Rijk 2015: 247,2 euro

Verkoop en verhuur vastgoed Rijk 2015: 247,2 euro bedragen *1.000.000
Vastgoed RijkEuro (bedragen *1.000.000)
Verkoop gebouwen en grond€ 118,80
Verhuur en pacht gronden en opstallen€ 103,90
Verkoop zand, grind en schelpen€ 14,50
Veiling huurrecht tankstations€ 10,00
Brontabel als csv (215 bytes)

Medewerkers RVB 2015: 1.742 fte

Medewerkers RVB 2015: 1.742 fte Leeftijdsopbouw
Leeftijdsopbouwfte
<25 jaar16
25-34 jaar101
35-44 jaar444
45-54 jaar523
>=55 jaar662
Brontabel als csv (97 bytes)

Medewerkers RVB 2015: 1.742 fte

Medewerkers RVB 2015: 1.742 fte Verhouding man-vrouw
Verhouding1742 fte
man72%
vrouw28%
Brontabel als csv (42 bytes)