Parel

Dit artikel hoort bij: Kei 11: Vastgoed én omgeving

Op de bres voor de natuur

Tekst Marianne Schijf
Foto De zandhagedis profiteert van de militaire activiteiten met voertuigen, waardoor open zand in stand wordt gehouden. Foto: Niels Gilissen

De zandhagedis, de kleine wrattenbijter, valkruid, zonnedauw. Het zijn maar een paar voorbeelden van de bijzondere dieren en planten die juist op de oefenterreinen, schietbanen, munitieterreinen en kazernes van Defensie goed gedijen. Elders in Nederland zijn ze zeldzaam of komen ze gewoon niet voor. Terreinbeheerder en RVB-ambassadeur Irene Oerlemans zorgt er  samen met haar ongeveer 30 collega’s van de sectie Natuur voor dat juist dankzij het bijzondere beheer, gericht op het operationele militaire gebruik, de natuur in Nederland een extra stimulans krijgt. Over zand schuiven, heide branden en heel vaak maaien…

Met de laarzen in het water. Terreinbeheerder Irene Oerlemans zorgt dat militair gebruik en natuur elkaar versterken. Beeld: Rob Acket
  • Er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden van hoe militair gebruik en natuur elkaar versterken. Kijk hieronder voor een reeks foto’s van natuurbeheer en zeldzame flora en fauna op militaire terreinen, gemaakt door RVB-collega Rense Haveman en oud-collega Niels Gilissen. 
  • Klik op de >> of op de bullets eronder en mis er geen.
     

Zandbanen verschuiven

Irene Oerlemans: ‘Met zo’n enorme grader verschuiven we een paar keer per week de zandbanen op de oefenterreinen. Het open zand zorgt er onder andere voor dat het goed gaat met de populatie zandhagedissen; de vrouwtjes hebben het zand nodig om hun eitjes in af te zetten.

Beeld: Rob Acket

Zandhagedis

Een vrouwtje zandhagedis in de berm van een zandbaan.

Beeld: Niels Gilissen

Kleine wrattenbijter

De soort komt voor in het doelengebied van het Artillerie Schietkamp Oldebroek.

Beeld: Niels Gilissen

Brandbeheer

Dankzij de oefeningen met artillerie en het brandbeheer kan de kleine wrattenbijter gedijen op de Oldebroekse Heide.

Beeld: Niels Gilissen

Klokjesgentiaan

De klokjesgentiaan bloeit in gebrande heide

Beeld: Rense Haveman

Valkruid

Dankzij het brandbeheer komt op het ISK Harskamp de grootste populatie valkruid van Nederland voor.

Beeld: Rense Haveman

Lathyruswikke

Lathyruswikke en kleine klaver op munitiecomplex De Kom.

Beeld: Rense Haveman

Zandpaardebloem

Zeldzaam: de zandpaardebloem tiert welig op munitiecomplex De Kom.

Beeld: Rense Haveman

Leefgebied voor wild

Een deel van de oefenterreinen, zoals het ISK Harskamp, is afgesloten voor publiek. Dat creëert rustige leefgebieden voor bijvoorbeeld grofwild zoals het edelhert.

Beeld: Niels Gilissen

Grote parelmoervlinder

Door het maaibeheer op vliegveld Deelen, is er een bloemrijk gebied ontstaan waar veel vlinders van profiteren, waaronder de ernstig bedreigde grote parelmoervlinder.

Beeld: Niels Gilissen

Brede orchis

Terreinbeheerder Oerlemans: ‘Ook ons maaibeheer op en rond de kazernes leidt ertoe dat bijzondere soorten flora kunnen ontstaan. Door regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren ontstaan ideale omstandigheden voor zeldzame bloemen als bijvoorbeeld de brede orchis.’

Beeld: Rense Haveman

Kleine zonnedauw

Piepklein maar heel bijzonder: kleine zonnedauw op een voormalige tankopstelplaats van Defensie

Beeld: Rob Acket

Watervleermuizen

Bunkers op defensieterreinen bieden een overwinteringsplaats voor talloze vleermuizen.

Beeld: Niels Gilissen

Blusvijvers

Blusvijvers op oefenterreinen en vliegbases vormen oases voor amfibieën en libellen in een meestal droge omgeving.

Beeld: NIels Gilissen