Zapp

Dit artikel hoort bij: Kei 10: Bijzondere klussen

In het kort

Fijne werkplekken voor P-Direkt op Bonaire

Genoeg en fijne werkplekken voor de rijksoverheid: dat is waar het RVB zich onder andere voor inzet, ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Sinds november heeft rijksorganisatie P-Direkt (verantwoordelijk voor personeelszaken van alle rijksambtenaren) een splinternieuw kantoorpand op Bonaire. Eerder zaten de medewerkers van P-Direkt in het gebouw van de Belastingdienst, maar dat werd na een personeelsuitbreiding te krap. De nieuwe locatie is gehuurd van een marktpartij. ‘Dit ging niet helemaal zonder problemen’, vertelt opdrachtgever Jan Otto Gaus van het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Het koste veel tijd en inspanning om aan te tonen dat die nieuwe locatie voldeed aan de BES-code 2018. Die BES-code bevat de constructieve veiligheidseisen waaraan bouwwerken op Caribisch Nederland moeten voldoen; de gemeente Bonaire heeft de code nog niet ingevoerd. Om er toch aan te voldoen, moest de verhuurder bepaalde zaken regelen, voordat P-Direkt erin kon trekken. Zo moest er voor de brandveiligheid bijvoorbeeld nog een extra brandtrap komen. Qua planning was dit best spannend, maar uiteindelijk is het gelukt.’ Wat maakt dit project bijzonder? ‘Het nieuwe kantoorpand is volledig door de markt verbouwd’, vertelt Gaus, ‘maar uitbesteden aan de markt heeft voor- en nadelen. Zo was de oplevering te laat als gevolg van het uitbestedingsproces; een voordeel was dat de markt ook de hele inbouw van het pand verzorgde. Ook bijzonder: een aantal RVB’ers zit nu ook in het nieuwe P-Direkt pand, vanwege de afstand die er tussen werkplekken moet zitten, konden ze niet terecht in hun eigen kantoor.’ En daarmee is het een bijzonder stukje vastgoed geworden, door en voor het RVB. (JA, Foto: P-Direkt kantoor Bonaire. Beeld: Stephan Kogelman)

Naar boven

Zwarte of toch groene zonnepanelen langs de A6?

In het Klimaatakkoord staat dat over 10 jaar 35 terawattuur (TWh) elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Werk aan de winkel dus. Om actief bij te dragen aan deze energietransitie is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) partner in het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’, samen met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het programma staat bijvoorbeeld het plan om zonnepanelen in de berm langs de A6 in Flevoland te plaatsen. Afgelopen november begon de verkenning van de mogelijkheden. Tara Dekker werkt namens het Rijksvastgoedbedrijf mee aan het pilotprogramma : ‘Deze verkenning is één groot leertraject. Participatie is een belangrijk onderdeel, maar hoe kunnen we de omgeving er in coronatijd het beste bij betrekken? Voor het eerst starten we dus een participatietraject digitaal; we willen namelijk niet wachten tot we weer in zaaltjes met elkaar in gesprek kunnen gaan.’ Het projectteam wil achterhalen wat de omgeving belangrijk vindt. ‘Als de omwonenden aangeven dat ze liever groene zonnepanelen willen in plaats van zwarte, omdat die minder opvallen in de omgeving, dan nemen we dat mee’, noemt Dekker als voorbeeld. Als de verkenning een praktisch vervolg krijgt, zal de rol van het RVB groter worden. ‘Wij doen de gronduitgifte en sluiten, na de openbare inschrijving, het contract met de uiteindelijke ontwikkelaar van het zonnepark. Bij die inschrijving zal de eerdere input van de omgeving een belangrijke rol spelen.’ (MO, energie op grond langs A6. Beeld: Rijkswaterstaat.)

Naar boven

Afremmen in nood

Een modern afremsysteem dat gecertificeerd is voor het afremmen van diverse soorten gevechtsvliegtuigen, waaronder de F-35, is straks in handen van vliegbasis Gilze-Rijen. Dit met dank aan de nieuwe vliegtuigafreminstallaties (VAI’s). Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) regelt de infrastructuur voor de nieuwe afreminstallatie: verwijdering van de bestaande funderingen; aanleg van de nieuwe funderingen; een nieuwe toegangsweg naar de VAI, nieuwe kabels en leidingen. Maar voordat de werkzaamheden eind augustus begonnen, deed het RVB bodemonderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE). Niet onbelangrijk, vertelt projectleider Erik Kerkhoven: ‘Tijdens de WOII is het land gebombardeerd; er zijn hier 3 bommen gevonden en weggehaald.’ Oef. Met de nieuwe VAI kunnen gevechtsvliegtuigen (met vanghaak) straks bij opstijgen of landen in het geval van een calamiteit gebruik maken van de VAI. Er zijn er 2, omdat gevechtsvliegtuigen de start- en landingsbaan van beide zijden kunnen benaderen. Bovendien kan de vlieger straks tijdens de landing de eerste VAI ‘pakken’ of het toestel laten uitrollen om de tweede VAI te gebruiken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind januari 2021 klaar. Even lastig: het vliegverkeer kan de hoofdbaan tijdens de werkzaamheden niet of beperkt gebruiken; de vliegoperaties gaan een half jaar lang voornamelijk via de korte baan. Als de nieuwe VAI er is, zal een taxiënde F-35 hem testen en wordt de VAI officieel gebruiksklaar voor noodlandingen van jachtvliegtuigen. (JA, foto: kelder waar de VAI op wordt geplaatst)

Naar boven

Veilig doorwerken aan bijzonder vastgoed

Rijksicoon mondkapje

Ook in deze bijzondere tijd is het nodig bouwwerkzaamheden veilig te blijven uitvoeren en daarom stelde de rijksoverheid in maart 2020 samen met de bouwsector het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op. Zo weten alle betrokken partijen waar ze aan toe zijn en komt het werk niet onnodig stil te liggen.

Eind oktober 2020 verscheen een nieuwe versie van het protocol. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) deed een rondgang langs bouwplaatsen en keek tijdens deze ‘ safety walks’ ook of het protocol wordt nageleefd. RVB-adviseur veiligheid Hans de Haan: 'Naast de hygiëne letten we op  voorzieningen zoals extra schaft- en overlegruimten, de naleving van de 1,5 meter maatregel en het toezicht door de aannemer op de maatregel. Van de 7 tot nu toe bezochte bouwprojecten was er helaas één waar de hygiëne en dus ook de naleving van het protocol niet goed werd nageleefd. Het gaat goed, maar behalve toezicht is discipline op naleving voor iedereen op de projecten een vereiste.' Waarvan akte.

Naar boven

Elektrisch rijden

Huh? Regelt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ook laadpunten? Jazeker. Is dat een simpele opgave? Zeker niet. Het Rijk bezit één van de grootste wagenparken van Nederland. In 2020 moet 20% van dit wagenpark elektrisch zijn. Het Rijk schaft zelfs geen auto’s meer aan die rijden op diesel of benzine en zet in op een volledig emissieloos wagenpark. En voor een succesvolle overstap naar elektrisch rijden, zijn er ook veel laadpunten bij rijksgebouwen nodig. En daar werkt het Rijksvastgoedbedrijf aan. Zo zijn er in 2020 bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat in Lelystad 18 laadpalen oftewel 36 laadpunten gemaakt, zijn er laadpalen geplaatst bij de Belastingdienst in Amsterdam en Hoofddorp en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Hiermee komt de stand op dit moment op ruim 450 laadpunten, maar dit jaar komen er nog tientallen laadpunten bij. Het project blijkt complexer dan gedacht, maar we zijn inmiddels goed op stroom. (EL)

Naar boven

Reusachtige poortwachter

Bijzonder vastgoed heeft ook vaak bijzondere kunst: voor de nieuwe rechtbank in Amsterdam maakte de Amerikaanse kunstenaar Nicole Eisenman een reusachtig kunstwerk. Het staat vanaf eind november op het plein voor de grootste rechtbank van Nederland. De bouw van de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg 280 is al ver gevorderd, vanaf 1 maart 2021 vinden de zittingen daar plaats. Hoewel het beeld van de vooroverbuigende figuur ruim 5 meter hoog is, is het door het zachtaardige karakter en de vriendelijke houding niet imponerend; de figuur zoekt contact met de bezoekers en passanten van de rechtbank, zo lijkt het wel. De nieuwe rechtbank op de Amsterdamse Zuidas is gebouwd naar ontwerp van KAAN architecten; het is door zijn functie aan de ene kant openbaar en transparant en aan de andere kant gesloten en afgeschermd. Het kunstwerk ‘Love or Generosity’ op het voorplein beeldt de poortwachter van de rechtbank uit: geen bewaker, maar een zachtaardig schepsel dat een moment van ontspanning, troost en relativering geeft. De figuur heeft in de uitgestrekte hand drie gelukssymbolen. De pijl als metafoor voor volharding en focus. De uil als symbool van kennis, wijsheid en scherpzinnigheid. En de eikel als bescherming tegen kwade invloeden en ook als symbool van groei en geduld. Het kunstwerk is tot stand gekomen dankzij de percentageregeling beeldende kunst: bij nieuwbouw, verbouw of koop van rijksgebouwen besteedt het Rijksvastgoedbedrijf een percentage van het budget aan kunst. (Foto: Plaatsing van het kunstwerk voor de nieuwe rechtbank Amsterdam. Beeld: Dominique Panhuysen)

Kunst voor de nieuwe rechtbank in Amsterdam van de Amerikaanse kunstenaar Nicole Eisenman
Naar boven