Zapp

Dit artikel hoort bij: Kei 9: Ons vak, onze mensen

.

Bouwen aan een nieuw dorp

Icoon Huisvesting

‘We rollen hier een compleet nieuw woongebied uit, je hebt álles nodig: van wegen en riolering tot energie. Dus je hebt alles en iedereen nodig: gemeentes, provincie, waterschap, omgevingsdienst, waterwinbedrijf, en al die belangen moeten samenkomen in een goed ruimtelijk plan.’ Mariam Annali is projectleider gebiedsontwikkeling Valkenburg bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ze noemt samenwerken met zoveel verschillende partijen in het project heel bijzonder De toekomstige ontwikkeling van een nieuw dorp op voormalig Defensieterrein, het vliegkamp Valkenburg bij Katwijk, bereikte een mijlpaal met de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk. Het plan toont de ‘hoofdstructuren’ voor het noordelijk deel van het gebied, waar plek is voor zo’n 3000 à 3500 woningen. Het is de basis voor het bestemmingsplan, dat naar verwachting in de eerste helft van 2021 door de gemeente Katwijk zal worden vastgesteld. ‘Woningbouw is natuurlijk geen corebusiness voor het RVB’, zegt Annali. ‘Maar in het kader van het regionaal ontwikkelprogramma zetten wij hier voormalige Defensiegronden in voor maatschappelijke doeleinden.’ Er is in deze regio veel behoefte aan woningen. Valkenburg wordt bovendien een duurzame en energieneutrale woonwijk: ‘Energieneutraal op gebiedsniveau op deze grote schaal is heel bijzonder.’ In het stedenbouwkundig raamwerk wordt ook de historie van het gebied mooi ingebed, zegt Annali. ‘Het prehistorische krekenlandschap, met natte en drogere delen, wordt teruggebracht in het ontwerp’. Ook de landingsbanen van het voormalige vliegkamp zijn als verbindende assen opgenomen in het plan. ‘Valkenburg is een fantastische en goed bereikbare locatie middenin de Randstad en vlakbij zee. We kunnen hier iets heel gaafs maken. Een heel nieuw dorp bouwen, waar kan dat nog op deze manier?’ (AvV, Foto: Artist impression vliegkamp Valkenburg, Beeld:©KCAP)

Artist impression Valkenburg
Naar boven

Leeg restaurant biedt kansen in Den Helder

Restaurant

‘Elk nadeel heb se voordeel, zou Johan Cruijff zeggen’, zegt hoofd Projectrealisatie Fons Bongers van de regio Noordwest gevat. Toen de coronacrisis uitbrak, was hij in de marinehaven van Den Helder bezig met de renovatie van de keuken van het bedrijfsrestaurant. Als gevolg van de crisis werd het restaurant in gebouw Phoenix gesloten en Bongers zag zijn kans schoon: nu konden hij en zijn team direct de overige onderhoudswerkzaamheden in de bedrijfskeuken en het aangrenzende lege restaurant uitvoeren. Ook het personeel van het restaurant en de aannemer bleken over de nodige flexibiliteit te beschikken: binnen enkele maanden is niet alleen de keuken gerenoveerd maar zijn ook de vloeren en plafonds van het restaurant vervangen. Doordat het in de zomer flink heet wordt in de keuken, werd ook de wens om zonwering aan te brengen naar voren gehaald. Op 2 juni was de oplevering; de week erna werden nog een paar laatste restpuntjes afgehandeld en zorgde de cateraar voor de aankleding en het meubilair. Op maandagochtend 8 juni was het restaurant klaar voor gebruik, in afwachting van de “klanten”. Een taartje waard. En om de snelle actie ook Cruijffiaans te beeindigen: "Je moet wel schieten, anders kun je niet scoren." (EL, Foto: koffie en taart op 8 juni voor iedereen die een bijdrage leverde aan dit stukje vakmanschap)

Gebakjes
Naar boven

Jonge trainees gezocht

Onderwijs

Op 1 september start het “Rijksvastgoed Traineeship”, waarmee het RVB net afgestudeerde talenten werft en probeert te binden. Hard nodig, zegt bijvoorbeeld sectiehoofd Technisch advies Sander de Jonge van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB): ‘Medewerkers verlaten ons nu hoofdzakelijk omdat ze met pensioen gaan. De laatste jaren hebben we daarom veel jonge collega’s geworven; door het flinke werkpakket blijven we voortdurend op zoek naar jonge technische talenten.’ De zoektocht mikt op ICT-advies, maar ook voor elektrotechniek, beveiliging en werktuigbouw zijn mensen nodig. Alleen: er zijn weinig afgestudeerden en het RVB vist in dezelfde vijver als de markt. Het nieuwe Rijksvastgoed Traineeship bleek een schot in de roos. Stephan Koster, adviseur arbeidsmarktcommunicatie: ‘286 potentiële trainees hebben gesolliciteerd. En dat betekende meer dan alleen een cv sturen. Ze moesten ook een test doen van een uur en een motivatie schrijven. Van de sollicitanten hebben er 217 een bovengemiddelde score. Helaas hebben we maar 15 plekken, maar 117 sollicitanten hebben aangegeven dat ze ook andere vacatures bij het RVB wel zien zitten of een ander traineeship, bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat.’ Of het RVB daarmee de talenten niet aan de concurrentie geeft? ‘We hebben goede contacten met Rijkswaterstaat en willen meer gaan samenwerken in plaats van “concurreren”. Laat de kandidaat maar kiezen waar hij het beste past. Mensen met veel ervaring zijn belangrijk. En we zien nu dat we ook in trek zijn bij net afgestudeerden, daar moeten we gebruik van maken. Het geeft een mooie balans in teams. Het is goed om te zien dat vacaturehouders steeds meer geïnteresseerd zijn om ook jong talent bij het RVB een plek te geven.’ (EL, Foto: Lars Capota, Lisa Wollenberg en Joeri Bijster van hetRVB op het dak van het IK-gebouw van het Herman Gortercomplex in Utrecht, Beeld: Hans Roggen)

Traineeship
Naar boven

Innovatie aanjagen en meters maken

Icoon innovatie

Een ijsbuffer die een lesgebouw verwarmt. Biobased binnenwanden. Een natuurpuntencalculator die de biodiversiteit volgt. Datagedreven gebouwbeheer. Het zijn enkele voorbeelden van onze 5 belangrijkste innovatieopgaven, die mikken op een productieve werkomgeving; verduurzaming; digitale transformatie; samenwerken met de markt en een gezamenlijke gebiedsaanpak.
Met zijn enorme hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlak en grond heeft het Rijksvastgoedbedrijf dé positie om innovatie en vernieuwing in de gebouwde omgeving aan te jagen. Er zijn al programma’s die op vernieuwing als doel hebben, zoals de marktvisie en het Regionaal Ontwikkelprogramma. In de nieuwe Innovatieagenda staat welke innovatievragen volgens het Rijksvastgoedbedrijf bovenaan de lijst staan en welke nieuwe slimme oplossingen, concepten, producten en diensten en samenwerkingsvormen in de toekomst nodig zijn. De innovatieagenda heeft een looptijd van 4 jaar: van 2020 tot 2023.

Banner Innovatieagenda
Naar boven

Tip van de redactie

Icoon Info

Over expertise gesproken: ons digitale jaaroverzicht 2019 bevat een overzicht van de mooiste resultaten van het RVB in 2019. En bekijk ook de andere edities van ons externe magazine Kei

Naar boven

PI Dordrecht als eerste van het gas af

Rijksicoon '9006-gasbaten'

De penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht is vanaf 12 mei 2020 officieel afgesloten van het (aard)gas. Het is daarmee de eerste PI in Nederland die volledig draait zonder gebruik van gas. ‘Een behoorlijke klus. Door de energieleverancier is een 300 meter lange leiding geboord op 10 meter diepte zodat de PI aangesloten kon worden op het stadsverwarmingsnet. Alle partijen hebben goed werk geleverd, een succesvolle samenwerking’, zegt projectleider Simon Verhoeven. Verhoeven legt uit dat er al langere tijd sprake was van de overstap naar een andere warmtebron. ‘Gezien de klimaatdoelstellingen van het kabinet kwam de vraag van de klant terug om over te gaan op stadsverwarming. In samenwerking met de leverancier van stadsverwarming (die afvalverwerking inzet om energie op te wekken) werd zo’n 300 meter lange leiding aangelegd tot aan de PI.’ Voordat die leiding aangelegd kon worden, was veel onderzoek nodig. ‘De conclusie van dit onderzoek is dat aansluiten op het stadsverwarmingsnet niet duurder is dan het gebruik van aardgas.’ Voor Verhoeven was het een van zijn laatste projecten omdat hij in juli met pensioen gaat. Zijn kennis en vakmanschap heeft hij overgedragen aan Willem Verloop. (DP, Foto: De 300 meter lange leiding wordt gelegd. Beeld: Dienst Justitiële Inrichtingen)

PI Dordrecht
Naar boven