Tekst Anka van Voorthuijsen
Foto Jürgen Jongkind, directeur Financiën en Bestuursadvisering bij het Rijksvastgoedbedrijf. Foto: Arenda Oomen

‘We slagen er steeds beter in om te laten zien hoe bijzonder we zijn als werkgever.’ Jürgen Jongkind is directeur Financiën en Bestuursadvisering bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat een scala functies in huis heeft. Van techneut tot ecoloog of contractmanager: wel mét bestuurlijke voelsprieten.

Het enorm uitgebreide scala aan functies bij het Rijksvastgoedbedrijf laat goed zien dat dit een bijzondere werkgever is, ook voor technici, zegt Jürgen Jongkind. ‘We hebben bouwkundigen en architecten in dienst, maar ook ecologen voor het beheer van natuurterreinen. Klimaattechnici, juristen, financieel specialisten, projectleiders, duurzaamheidsdeskundigen en dan ben je er nog lang niet.’ Het gaat om een reeks uiteenlopende functies, ‘maar ook daarbinnen onderscheiden we ons. Onze mensen beschikken over vakkennis, maar zijn ook werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving. We zijn ons altijd bewust van die context.’ Dat speelt een rol bij de selectie van nieuwe medewerkers. ‘Het vraagt om specifieke competenties. Maar we zorgen er ook voor dat onze medewerkers die bestuurlijke gevoeligheid bij ons kunnen ontwikkelen.’

Jurgen Jongkind
‘We zorgen er ook voor dat medewerkers die bestuurlijke gevoeligheid kunnen ontwikkelen’

Meer aandacht voor vacatureteksten

Goede technici zijn gewild en de Rijksoverheid staat nog niet bij iedere afgestudeerde op het netvlies, weet Jongkind. ‘Eerlijk gezegd: de vacatureteksten voor het Rijk waren in het verleden heel erg saai. Daar besteden we nu veel meer aandacht aan. We zijn actief met voorlichting op hogescholen en universiteiten. We zijn als Rijk, maar zeker ook als RVB, veel professioneler geworden in onze arbeidsmarktcommunicatie en met recruitment. Waar plaats je vacatures, hoe vind je de goede mensen? Wat heb je als organisatie te bieden? Intern hebben we tientallen ambassadeurs: via social media, via inhoudelijke filmpjes en artikelen vertellen zij over hun werk bij het RVB, ze geven vacatures door en zo proberen we goede nieuwe mensen binnen te krijgen. We hebben een RVB-traineeship en ook steeds meer stagiaires, ook dat zijn natuurlijk potentiële nieuwe medewerkers en zij dragen ook bij aan kennis over werken bij het RVB, door er in hun sociale netwerk over te vertellen.’ Zo wordt voor potentiële werknemers duidelijk hoe veelzijdig het RVB is als werkgever, zegt Jongkind. ‘Onze activiteiten raken niet alleen de Rijksoverheid; denk als het gaat om een thema als duurzaamheid of woningbouw. Daarbij zijn veel meer spelers betrokken, er is bijvoorbeeld veel contact met gemeentes.’

‘Waar plaats je vacatures, hoe vind je de goede mensen?’

Verduurzaming van de BV Nederland

Er is veel aandacht voor de maatschappelijke meerwaarde die het werken bij het RVB heeft. ‘Bijdragen aan de verduurzaming van de BV Nederland: dat is een interessante opgave waar jongeren graag aan willen bijdragen, merken we.’

Er zijn hardnekkige vooroordelen, bijvoorbeeld over de bureaucratie bij de overheid. ‘Natuurlijk is die er. We hebben op het gebied van aanbestedingen meer regels dan het bedrijfsleven. Maar wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Er gebeurt hier veel. Er beweegt hier meer dan op de beleidsafdeling van een departement.’ Jongkind omschrijft het RVB als een platte organisatie: ‘Je stem wordt hier gehoord, dat is niet afhankelijk van de schaal waar je in zit.’

‘We metselen hier niet zelf de stenen’

Stikstof-crisis

We zijn een uitvoeringsorganisatie, ‘maar we metselen hier niet zelf de stenen’, nuanceert Jongkind. ‘We besteden veel uit, ook op het gebied van onderhoud. Maar dat betekent dat we experts nodig hebben op het gebied van inkoop-, project- en contractmanagement. Langdurige contracten zijn erg complex geworden met veel voorwaarden en veel juridische haken en ogen. Kijk naar de stifkstofsituatie nu: hoe ga je daar als overheid mee om? Je zou willen dat bedrijven stikstofvrij kunnen opereren, maar dat brengt voor hen grote investeringen met zich mee en de vraag naar meer zekerheid voor de lange termijn.’

‘Tijdens coronacrisis de bouwmarkt aan het werk gehouden’

Omgaan met de snel veranderende actualiteit hoort er altijd bij: ‘Tijdens deze coronacrisis hebben we er in een paar weken tijd, samen met de bouwwereld, voor gezorgd dat er een goed protocol was, zodat iedereen veilig door kon werken. De productie en orderportefeuille is op peil gebleven en daarmee hebben we de bouwmarkt aan het werk gehouden. Het kost natuurlijk wel meer tijd en coördinatie om de 1.5 meter samenleving te handhaven, zeker bij werkzaamheden op kazernes en in gevangenissen, maar het getuigt van onze expertise dat het snel is gelukt.’

Binnenhof
‘We hebben bijzondere projecten, die vaak de kranten halen: het European Medicine Agency; Huis ten Bosch, Binnenhof…’ Beeld: Corné Bastiaansen

Gevoelige projecten

Hoe zit het met de bekendheid van het ‘merk’ Rijksvastgoedbedrijf? Die naamsbekendheid groeit gestaag, merkt Jongkind. ‘We hebben bijzondere projecten, die vaak de kranten halen. Het European Medicine Agency: heel bijzonder hoe we dat in korte tijd hebben kunnen realiseren. De restauratie van Huis ten Bosch: dat is prachtig geworden.’ De aansturing van gevoelige projecten die ook vaak in het nieuws voorbij komen, zoals de renovatie van het Binnenhof of achterstanden bij onderhoud, getuigt ook van de expertise van de medewerkers, stelt Jongkind. ‘Werken bij ons vraagt niet alleen om grote technisch expertise, maar het vergt ook veel bestuurlijk inzicht en bestuurlijke flexibiliteit. Er vinden vaak discussies over plaats in de openbaarheid. Dat moet ook. Maar dan nog: je moet er niet continu van wakker liggen. Het hoort erbij.’

Onze organisatie in cijfers (2019)

Medewerkers RVB 2019: 2.223 (2.140 fte)

Medewerkers RVB 2019: 2.223 (2.140 fte) Leeftijdsopbouw
Leeftijdsopbouwmedewerkers (aantal medewerkers: 2.223 aantal FTE: 2.140)
0-24 jaar24
25-34 jaar233
35-44 jaar521
45-54 jaar672
55-59 jaar333
60+ jaar439
Brontabel als csv (168 bytes)

Medewerkers RVB 2019: 2.223 (2.140 fte)

Medewerkers RVB 2019: 2.223 (2.140 fte) Verhouding man-vrouw
Verhoudingmedewerkers (aantal: 2.223)
man1518
vrouw705
Brontabel als csv (61 bytes)