Extra

Dit artikel hoort bij: Kei 9: Ons vak, onze mensen

Onze mensen

Tekst Erika Labordus, Marianne Schijf

De ruim 2.000 medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf werken aan het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Van generalist tot specialist, van projectleider tot liftexpert, van verkoopadviseur tot natuurbeheerder. Een paar van hen geven we hier een gezicht.

De projectleider groene energie

‘Ik ben geen specialist, maar juist een generalist. Mijn kracht is projecten zoals voor zonnepanelen of windmolens op gronden van het Rijk, met een brede blik aan te vliegen. Ik ben analytisch en oplossingsgericht, hoor ik wel vaker. Ik vind het belangrijk om een goede partner te zijn in de samenwerking, en de vaart in projecten te houden. Op dit moment ben ik bezig om 100 MW aan drijvende zonnepanelen mogelijk te maken op het baggerdepot in de haven van Rotterdam. Dubbel gebruik van rijksgrond dus.’ Tara Dekker (30), projectleider hernieuwbare energie.

Beeld: Bas Kijzers

De stedenbouwkundig ontwerper

‘Ik ben de laatste tijd vooral bezig met de infrastructuur van de vliegvelden waar straks het nieuwe gevechtsvliegtuig, de F35, wordt gestationeerd: Volkel en Leeuwarden. Ik maak namelijk samen met Defensie de masterplannen voor de inrichting van de vliegvelden van de Koninklijke Luchtmacht: waar komen de hangaars, de werkplaatsen, de kantoren, de legeringsgebouwen? Daaruit volgen dan de meer gedetailleerde stedenbouwkundige plannen voor de vliegbasis. Al die puzzelstukjes leg ik met het team Ruimtelijke Planvorming (cluster Ruimte) lang voordat het lintje officieel wordt doorgeknipt voor bijvoorbeeld een nieuw gebouw.’ Maarten Branten (55), stedenbouwkundig ontwerper met als werkterrein militaire vliegvelden.

Beeld: Erik Jansen

De beheerder van beeldende kunst

‘Ik zorg voor de kunstcollectie van de percentageregeling beeldende kunst. Bij bouw, verbouw of aankoop van vastgoed besteden we een percentage van het budget aan kunst. Dat zijn meer dan 5.000 kunstwerken verspreid over alle gebouwen. Ik hou in mijn werk eigenlijk 1.000 ballen omhoog, er zijn heel veel projecten, zoals het verplaatsen van een kunstwerk of het herstellen ervan. Achter mij staat het kunstwerk ‘New Seismo’ van Tahon, het grote witte mensfiguur midden in het gebouw waar het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag is gevestigd en ook het ministerie van Financiën zit.’ Annemarieke Leendertz (50), collectiemanager beeldende kunst.

Beeld: Arenda Oomen

De lichtexpert

‘Ik heb me gespecialiseerd in elektrisch licht in historische gebouwen: hoe pas je -esthetisch verantwoord- nieuwe verlichtingstechnieken toe in monumenten. Ik ben geen techneut, maar een restauratiearchitect. Op dit moment werk ik aan het Vredespaleis, Catshuis, Binnenhof, Paleis Noordeinde. Internationaal zit ik in een samenwerkingsverband voor koninklijke paleizen in Europa. In Europa loopt iedereen tegen dezelfde problemen aan: de kwaliteit van het licht van de producten die de lichtindustrie levert, zijn niet goed genoeg in monumentale gebouwen. Mede daarom ontwikkelde het Rijksvastgoedbedrijf met de markt led-peertjes, speciaal voor historische kroonluchters.’ Rob van Beek (64), deskundige verlichting in monumenten.

Beeld: Erik Jansen

De liftexpert

‘Als liftexpert werk ik aan onderhoudscontracten en plannen voor revisies. Ik heb net de rijksbrede leidraad af voor het gebruik van liften in kantoren in de anderhalvemetersamenleving. Dat betekent dat de vervoerscapaciteit natuurlijk sterk afneemt omdat je dan met maximaal 2 personen in de meeste liften kan. En als je medewerkers niet uren op een lift wilt laten wachten, moet je andere oplossingen bekijken en berekenen. Bijvoorbeeld de trap gebruiken bij minder dan 3 etages; voor hoge gebouwen kan het bijvoorbeeld betekenen dat je de bovenste bouwlagen afsluit.’ Chris Rentier (64), liftexpert.

Beeld: Arenda Oomen

De veiligheidskundige

‘Als veiligheidskundige breng ik in de ontwerpfase van een project de veiligheidsrisico’s in beeld voor een veilige uitvoering van het project. Als technisch manager ben ik verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van het project. Ik zorg bijvoorbeeld dat kwaliteitseisen goed in een contract staan en dat het voor de aannemer duidelijk is waar hij aan moet voldoen. Ik heb als veiligheidskundige meegewerkt aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren tijdens de coronacrisis. Daarin staan praktische oplossingen, zoals schaften in shifts of in meerdere bouwketen.’ Dea Snoeijer (47 jaar), veiligheidskundige en technisch manager.

Beeld: Erik Jansen

De constructie-expert

‘Waar ik goed in ben? In constructies. Het mooie aan mijn vak is dat het zich niets aan trekt van waar je bent op de wereld. Overal is de zwaartekracht ongeveer hetzelfde en wind en golven werken overal op dezelfde manier. De beschikbaarheid van materialen of de bouwomstandigheden zijn wel verschillend. Zo werk ik bijvoorbeeld aan bouwprojecten op de BES-eilanden waar we te maken hebben met aardbevingen of flinke stormen. Daarnaast werk ik nu aan een herstelmethode voor breedplaatvloeren (de constructie bleek in een parkeergarage in Eindhoven ondeugdelijk, red.) en de beoordeling van bestaande vloeren.’ Jan Kraak (55), raadgevend ingenieur voor constructies.

Beeld: Rob Acket

De fauna-ecoloog

‘Ik onderzoek welke fauna op onze terreinen aanwezig is en hoe het daarmee gaat. Meestal zijn het militaire terreinen die tegelijkertijd natuurgebieden zijn. Ik onderzoek broedvogels, dagvlinders, reptielen, amfibieën libellen en sprinkhanen. Ik adviseer samen met collega-terreinbeheerders hoe ze rekening kunnen houden met bijzondere of bedreigde soorten op hun terrein. Vanmorgen was ik vroeg op pad om broedvogels te inventariseren op de Leusderheide. Zo’n dag kijk ik ver om me heen en loop ik al snel 20 kilometer. Maar als ik de zandhagedis onderzoek tuur ik continu naar de grond en loop ik misschien 1 km per uur.’ Arno Braam (57), fauna-ecoloog.

Beeld: Erik Jansen

De werktuigbouwkundige

‘Ik adviseer bijvoorbeeld over drinkwaterinstallaties: welke acties moeten ondernomen worden bij overschrijding van de legionella-norm. Een ontwerp van een klimaatinstallatie voor Defensiewerkplaatsen komt op mijn bureau om te kijken of het voldoet. Ik controleer het ontwerp dan op wet- en regelgeving en of het overeenkomt met het programma van eisen. Ik zat ook in het technisch adviesteam voor de bouw van de F135-motorenwerkplaats van de vliegbasis Woensdrecht (De F-135 is de motor van het F-35 jachtvliegtuig, red.). Door mijn praktijkervaringen als werktuigbouwkundige ben ik vaak een goede aanvulling in een team.’ Paul Rijnen (50), expert werktuigbouwkunde, klimaatinstallaties en drinkwaterinstallaties.

Beeld: Erik Jansen

De erfgoedspecialist

‘Ik ben een verbinder Mijn vak is de waarde van het erfgoed van Nederland naar een volgende generatie brengen. Dat kan de kunsthistorische waarde zijn maar ook de iconische waarde. En als we als Rijksvastgoedbedrijf gebouwen afstoten, betekent het dat we zorgen dat ze in goede handen komen. Bij een renovatie of verbouwing moet je soms concessies doen, maar wel met goede, duurzame nieuwe architectuur. Dan voorkom je ook dat een pand leeg komt te staan en kan een gebouw weer tientallen jaren vooruit.’ Corjan van der Peet (60), erfgoedspecialist.

Beeld: Erik Jansen

De verkoper

‘Verkopen, dat kan ik. Ik verkoop heel veel verschillend vastgoed. Van zogenaamde “overhoeken” tot gevangenissen. Overhoeken zijn gronden naast snelwegen die Rijkswaterstaat na de werkzaamheden niet meer gebruikt en ‘over’ zijn. Ik heb net –samen met het team- het voormalig kantoorgebouw van de Raad voor de Kinderbescherming in Alkmaar verkocht. Eerst wordt vastgoed aangeboden aan overheden, bij geen interesse wordt het via een openbare verkoopprocedure op onze site biedboek.nl verkocht.’ Jeroen Grajer (39), projectleider verkoop.

Beeld: Erik Jansen

De duurzaamheidsadviseur

‘Als adviseur duurzaamheid ben ik de linking pin tussen de exploitanten die windturbines of zonnepanelen neerzetten of exploiteren en het contractmanagement van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik weet alles over grondcontracten. Eerst was ik rentmeester bij het Rijksvastgoedbedrijf en betrokken bij het verpachten van de (agrarische) gronden en heb ik veel ervaring opgedaan met opstalcontracten en de opbouw van die contracten. Mijn praktijkervaring en relatienetwerk komt nu goed van pas als adviseur duurzaamheid. Ik werk aan verschillende windparken in Flevoland en de windparken Oosterscheldekering in Zeeland.’ Piet Kleine (63), adviseur duurzaamheid.

Beeld: Rob Acket

De projectmanager Carib

‘De huisvestingsvraag van gebruiker en opdrachtgever scherp krijgen, het vertalen in een programma van eisen en de vertaalslag maken naar een goed ontwerp. Daar word ik blij van. We hebben hier op de BES-eilanden heel Nederland in het klein, dus de diversiteit is groot. Ik werk aan veel verschillende projecten. Voor de rechtbank op Bonaire bijvoorbeeld kopen we een pand en renoveren het. En we zijn bezig om het project voor een centraal overheidskantoor op Sint Eustatius op te starten. De lokale overheid en rijksoverheid komen dan in 1 gebouw.’ Simone van Hengstum (43), projectmanager Carib.

Beeld: Felicia Schuette

De projectleider gebiedsontwikkeling

‘Ik heb net het werk aan het stedenbouwkundig raamwerk voor een nieuw woongebied op voormalig vliegkamp Valkenburg afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf nam deze grond zo’n 15 jaar geleden van Defensie over. We nemen hier de planvorming voor onze rekening, zodat we rijksambities kunnen borgen en het voor de kopers van de grond duidelijk is wat hier kan. Ik zorg er als projectleider voor dat alle input van deskundigen over stedenbouw, duurzaamheid, civiele techniek, planeconomie, planologie enzovoorts landt in een goed stedenbouwkundig plan’ Mariam Annali (35), projectleider gebiedsontwikkeling voormalig vliegkamp Valkenburg.

Beeld: Hans Roggen