Tekst Anka van Voorthuijsen
Foto Hans Roggen

Nico Stolk is adviseur veiligheid & gezondheid bij MEET Strukton, dat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan de nieuwbouw voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zijn werkplek bevindt zich in een keet op de bouwplaats aan de Helsinkilaan op het Utrecht Science Park. Hoe houd je 1,5 meter afstand op een bouwplaats?

Samen met koepelorganisaties en brancheorganisaties ontwikkelde het Rijksvastgoedbedrijf het veiligheidsprotocol ‘Samen veilig doorwerken’ in coronatijd. Het protocol geldt op alle bouwplaatsen van projecten die in opdracht van het RVB en andere opdrachtgevers worden uitgevoerd.

Jij kent alle Arbowetgeving en richtlijnen uit je hoofd?

‘Dat zou geen zin hebben. Niet alles is in wetgeving te vangen bovendien, er is altijd een grijs gebied. Mensen moeten ook zelf nadenken en niet alleen de regels volgen die er zijn. Ze moeten altijd ook zélf inschatten of het veilig is wat ze aan het doen zijn. Ik ben overigens niet verantwoordelijk voor de veiligheid, dat ligt bij de hoofd uitvoerder. Ik begeleid en adviseer.’

Wat adviseerde je als eerste toen je met corona werd geconfronteerd?

‘Dat overvalt je, zoals het ons allemaal overviel. Er lag geen plan klaar. We zijn eerst naar die 1.5 meter gaan kijken: we hebben de aanvangs- en schafttijden variabel gemaakt om samenscholingen te voorkomen. De schaftruimtes zijn uitgebreid en anders ingericht om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. We hebben overal dispensers met ontsmettingsmiddel neergezet. Eén medewerker zaagde meteen een stok van anderhalve meter, dat praktische op een bouwplaats vind ik erg leuk.’

‘Eén medewerker zaagde meteen een stok van anderhalve meter’

Jullie bouwen voor het RIVM. Voelt het alsof Jaap van Dissel over je schouders meekijkt?

‘Nee, maar we hebben het RIVM wel gevraagd hoe we het beste met identificatie van alle bouwplaatsmedewerkers om konden gaan. Dat doen we met vingerafdrukken omdat pasjes doorgegeven kunnen worden en je anders illegale medewerkers binnen zou kunnen krijgen. Nu staat er voor én na de vingerafdruk-check, een dispenser.’

Hoe houd je al die mensen op de bouwplaats op afstand van elkaar?

‘We hebben corona-wachten aangesteld. Die zorgen dat om 07.00 uur niet iedereen tegelijk de keet in gaat. En ze letten op bij de bouwliften. Meestal was dat proppen. In de grote passen nu vier mensen, in de kleine liften maar twee. De gang in de bouwkeet is smal, daar moet je op elkaar wachten.’

‘Corona-wachten zorgen dat niet iedereen tegelijk de keet in gaat om 07.00 uur’

Hoe streng kun je zijn?

‘Zo’n corona-wacht kan niet op alle verdiepingen tegelijk staan. En wij zien ook niet hoeveel mensen er uit de busjes stappen ’s ochtends; dat is de verantwoordelijkheid van de onderaannemers en iedereen heeft ook een eigen verantwoordelijk. In het begin hebben we zeker vertraging opgelopen door die ingrepen. En het is natuurlijk een dilemma: hoe strenger je de teugels aantrekt, hoe minder snel het werk gaat.’

Letten mensen zelf op?

‘Ja. Als je koorts hebt, kom je niet. We hebben geen corona gehad hier. Wel mensen die thuisblijven omdat daar iemand is die kwetsbaar is. Dat vertraagt niet, een aannemer belt gewoon een andere zzp'er.’

Nico Stolk
Nico Stolk: ‘Mensen die ik waarschuw en die toch niet luisteren, worden weggestuurd.’
RIVM
‘Hoe strenger je de teugels aantrekt, hoe minder snel het werk gaat.’

Hoe krijg je veilig werken tussen de oren bij iedereen?

‘Ik vind een goede relatie met de mensen die hier werken belangrijk, ik probeer hen te kennen, de namen te weten en vriendelijk te zijn. Het gaat om respect voor elkaar. Ik vertel en laat zien waaróm veiligheidsmaatregelen zo zijn. Dat werkt: dan nemen ze het serieus en spreken ze me zelf aan of sturen een fotootje van een situatie die ze niet veilig vinden. Mensen die ik waarschuw en die toch niet luisteren, worden weggestuurd.’

Deze tijd heeft ook voordelen, zei je. Leg eens uit?

‘Het was, zeker de eerste tijd, enorm rustig op de weg, dus niemand staat in de file. En het kantoorpersoneel dat anders in de keet werkt, de planners bijvoorbeeld, werken nu thuis. Dat blijkt heel goed te gaan. Misschien blijven ze dat wel doen en hoef je in de toekomst minder keetruimte te huren en neer te zetten bij een bouwplaats.’