.

Van oud legerdepot tot woon- en bedrijvencomplex

Rijksicoon 'defensie': militaire klantenborrel

Aan de Paardenmarkt 1, aan de rand van de historische binnenstad van Delft, pronkt een monumentaal complex uit 1671. Het is gerenoveerd en omgevormd tot een broedplaats voor ondernemend talent in de offshore en energie. Naast bedrijfsruimten met werkplaatsen en een restaurant zijn er ook woningen. Gilbert ten Brink van het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Het complex diende voorheen als opslag en magazijn voor het Koninklijk Militair-historisch Museum. Het legermuseum verhuisde naar Soesterberg en toen besloot het ministerie van Defensie geen gebruik meer te maken van de gebouwen. Als voormalige projectleider was ik destijds betrokken bij de verkoop. Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht het complex – met een perceel van 8.313 m² - in 2013 via openbare inschrijving op biedboek.nl.’ Het Rotterdamse Joroco/Trojaanse Markt kocht het object. De eigenaar woont nu zelf in een woning op het perceel. Daarnaast zijn er nog twee woningen gerealiseerd en is er ook studentenhuisvesting. Zo’n 6.320 m² monumentaal gebouw is er opgeknapt waarbij het complex zijn karakteristieke uitstraling heeft behouden. Daarnaast heeft deze bijzondere plek, in het hart van de stad, ook een mooi nieuw leven gekregen. De gemeente Delft is een bruisende locatie rijker. (SC, Foto: Monumentaal complex Paardenmarkt Delft. Beeld: Remco Zwinkels)

Monumentaal complex Paardenmarkt Delft
Terug naar boven

Een Nederland waarnaar je kunt verlangen

Rijksicoon 'interregionaal 9034'

8 meter lang is het: in de trant van het beroemde Panorama Mesdag liet het College van rijksadviseurs onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade een nieuwe uitgerekte foto maken van duurzaam Nederland in flitsende kleuren. Op dit fotodoek schetsen de rijksadviseurs een beeld van een Nederland dat ‘schoner, hechter en rijker’ wordt. Een mooi land waar de mensen meer tijd voor elkaar hebben, omdat ze dicht bij elkaar wonen en niet in de file hoeven te staan. Panorama Nederland biedt een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld, waardoor burgers zin in verandering moeten krijgen. Het laat ook zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome verbeteringen in de toekomst. Het is een aantrekkelijk toekomstbeeld: Nederland is straks in 2100 voor iedereen herkenbaar, maar werkt dan fundamenteel anders; de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken zijn allemaal duurzaam. Het ‘schaamteloze’ optimisme van Floris Alkemade kan zich meten met dat van minister-president Rutte, volgens vakblad Cobouw. Alkemade in Cobouw: ‘We wilden met de rijksadviseurs en andere partners niet het zoveelste doemscenario over Nederland uitstorten, maar juist een optimistische visie neerleggen. Niet vanuit een soort naïviteit maar goed onderbouwd. Oplossingen zijn echt mogelijk, mits je integraal werkt en over de grenzen van je eigen vakgebied kijkt. Panorama Nederland is geen blauwdruk maar geeft een aantal richtingen aan waar op regionaal niveau mee geëxperimenteerd kan worden, om zo te ondervinden wat het beste werkt.’ Een Nederland waarnaar je kunt verlangen. (EL, Panorama Nederland. Beeld: Bas Kijzers)

  • Panorama Nederland reist door het land. Wil je weten waar je hem kan zien, live of via de app? Kijk dan op www.panorama-nederland.nl
Panorama Nederland
Terug naar boven

2018, het jaar van…

Rijksicoon '6025-ondernemingsklimaat'

Dankzij de verkoop van rijksgrond en rijkskantoren kon afgelopen jaar de bouw starten van zo’n 5.000 woningen. De versnelling was mogelijk omdat het Rijksvastgoedbedrijf al in een vroeg stadium aan tafel gaat met gemeenten en provincies, zodat er bijvoorbeeld voor kopers eerder duidelijkheid is over ruimtelijke plannen en vergunningprocedures sneller doorlopen kunnen worden. ‘Met de inzet van gebouwen en grond van het Rijk brengen we prioriteiten van het kabinet tot uitvoering in de regio. We zetten ons maatschappelijk kapitaal slim in en dragen zo bij aan het verwezenlijken van de ambities uit het regeerakkoord op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en duurzame energie. Dat lukt alleen door coalities te sluiten met medeoverheden, private partijen en andere organisaties. Gebiedsgericht werken met oog voor de omgeving, is de nieuwe standaard van het Rijksvastgoedbedrijf’, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops. (EL, Illustratie: Pieter Pijlman)

Meer highlights van 2018 in het online jaaroverzicht van het Rijksvastgoedbedrijf met artikelen over:

  • De routekaarten: verduurzaming van rijksvastgoed
  • Zon en wind: energiewinning op rijksgronden
  • Vliegende start: de bouw van het European Medicines Agency
  • Veiligheid: op én om de bouwplaats
  • Inhaalslag: wettelijke keuringen van installaties
Illustratie cijfers
Terug naar boven

De Knoop: kantorencomplex voor breed publiek

Rijksicoon '5000-grootstedelijk'

Na het succesvolle rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan in Utrecht heeft het Rijksvastgoedbedrijf plannen voor nog zo’n duurzaam en eigentijds kantoor op 40.000 m2 oppervlakte in het gebied langs het spoor. ‘Het wordt fase 2 van De Knoop’, zegt RVB-projectmanager Peter Eitjes, die nu, samen met collega’s en de gemeente Utrecht, druk doende is met de ambitienota over de gebiedsontwikkeling. ‘Uitgangspunt is een levendig gebied waarin menging van functies en het faciliteren van ontmoetingen centraal staan. Een kantorencomplex dus met ruimten en voorzieningen voor een breed publiek. En een mix van bedrijvigheid in de onderste laag. Met de gemeente wordt gewerkt aan een mobiliteitsvisie voor het gebied. Als daardoor minder parkeerplaatsen nodig zijn komt er ruimte vrij voor publieksfuncties zoals horeca, een boekwinkel, een fietsenmaker, kapper of drogist.’ En hoe zit het met de duurzame missie van het project? ‘De beschikbare capaciteit voor warmte en koude opslag in de omgeving is beperkt. Dat maakt het lastiger om energieneutrale gebouwen te realiseren. Maar dat komt vast goed. Ook circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit krijgen aandacht. Inspirerend is het project Wonderwoods, aan de andere kant van de Croeselaan, waar planten en bomen de gevels gaan sieren’, zegt een enthousiaste Eitjes. (SC, Foto: Rijkskantoor de Knoop in Utrecht. Beeld: Rob Acket)

De Knoop Utrecht
Terug naar boven

WKO-ringen zorgen voor ‘samenspel van buren’

Rijksicoon '5194 Warmte'

Gerwen van der Linden is kwartiermaker wko-ringen. Wat zijn werk inhoudt? ‘Praten. Verbindingen leggen. De schakel zijn tussen de overheid en externe partners. Mensen enthousiast maken voor het idee van de wko-ringen. En luisteren waar de ‘pijntjes’ zitten bij iedereen.’ Van der Linden: ‘Mooier dan dit wordt het niet. Ik doe mijn best om een interessant idee dat alleen nog maar op papier bestaat, werkelijkheid te maken.’ Dat idee draait om het ondergronds koppelen van warmte/koude-opslaginstallaties van afzonderlijke gebouwen. Daardoor ontstaat in de ondergrond een smart-thermal grid waarbij gebouwen overbodige warmte en kou met elkaar kunnen uitwisselen. Door dit ‘samenspel van buren’ hebben alle deelnemende partijen uiteindelijk minder energie van buitenaf nodig. Het idee voor de wko-ringen komt voort uit EnergieRijk Den Haag. De gemeente, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid Holland werken daarin samen om 24 gebouwen in een straal van 1 km rond het Centraal Station zo te verduurzamen, dat ze in 2040 energieneutraal zullen zijn. Dan lopen ze tien jaar voor op de ambities die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. Voor een deel van die 24 panden is het gunstig om in zo’n wko-ring samen te gaan werken, bij anderen lukt de verduurzaming zelfstandig. Ook voor partijen die níet meedoen aan ERDH, is aansluiten bij een wko-ring mogelijk. Van der Linden: ‘Als overheid moet je het voortouw nemen. Wij zijn de startmotor in dit geval.’ (AvV, Foto: Gerwen van der Linden: ‘Bovengronds zie je niets van zo’n wko-ring: ‘Een soort putdeksel, dat is het enige.’ Beeld: Arenda Oomen)

Terug naar boven