Zapp

Dit artikel hoort bij: Kei 6: De Markt

.

Tip van ons secretariaat:

Rijksicoon 'Informatie': Tip van het secretariaat

Het RVB heeft 1 centraal postadres: postbus 16169, 2500 BD Den Haag.

Naar boven

Bouwplaats bezoeken? Doe eerst de veiligheidstoets

Rijksicoon '6108-bouw'

Voordat iemand de ‘poort’ van een bouwplaats doorgaat, moet hij op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico’s en veiligheidsvoorschriften op de bouwlocatie. En als je op vele bouwplaatsen komt, betekende dat je allemaal verschillende instructies moest doornemen. Tot nu toe. De deelnemers aan de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ ontwikkelden 1 generieke poort instructie (GPI) in 17 talen, die je vooraf via een e-learning module kan maken. Als je de Generieke Poort Instructie hebt gehaald,  kun je snel, eenvoudig én veilig de verschillende bouwplaatsen op. Jaarlijks ontvang je een herinnering voor een update, 3 weken voor je certificaat verloopt. Je kunt overigens  2 GPI’s volgen: GPI Infra of GPI B&U.

GPI
Naar boven

Inzicht in aanbestedingen

Rijksicoon '4171-vol-portfolio'

‘Leuk hoor TenderNed, maar als jullie er vrijdagmiddag een aanbesteding op knallen, zien we het pas op maandag en lopen we al drie stappen achter, omdat de termijnen dan al lopen. Dus dan gaan we knippen en plakken uit oude aanbestedingen en krijgen jullie niet de beste ideeën, want voor innovatie is er geen tijd.’ Dat is één van de punten die de markt naar voren bracht tijdens bijeenkomsten over de marktvisie vvan het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Geef ons meer inzicht in de projecten die op stapel staan.’ Aan Paul Reinders, coördinator leveranciersmanagement bij de directie T&P, de schone taak om deze informatie uit de organisatie te halen. Het bleek geen makkelijke klus. Reinders: ‘Welke informatie is nuttig om te delen? Voor welke bedragen? Hoe ver gaan we in de toekomst? Als je verder in de toekomst kijkt, wordt de informatie boterzacht. Daar heb je niks aan.’ Nu ligt er een document met zo’n 140 projecten boven de 5 miljoen die tot 2022 op de planning staan: de inkoopplanning. Dat is dus winst voor de markt, het RVB én de klant. Tweemaal per jaar wordt de inkoopplanning aangepast, aangevuld en gepubliceerd op rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop. Reinders: ’We zijn heel benieuwd wat het gaat opleveren. We gaan het de markt straks vragen in een mini-marktconsultatie.’(EL)

Bouw EMA aan de Zuidas in Amsterdam
Naar boven

Van gas los?

Rijksicoon '9006-gasbaten'

We moeten van het gas af. De klimaatdoelen van 2050 zijn tenslotte niet vrijblijvend. Ron van den Boom, namens het RVB onderhandelaar aan de klimaattafel, weet als geen ander dat we aan de bak moeten om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen, maar ziet ook dat het Rijksvastgoedbedrijf goed op koers ligt. ‘Per portefeuille maken we via routekaarten inzichtelijk welk gebouw aan de beurt is. We hebben bijvoorbeeld 200 rijkspanden, die krijgen na 20 jaar een grote opknapbeurt. Die momenten brengen we in kaart door lijsten met maatregelen op te stellen; daar kunnen we nu al stappen in zetten. En als we ergens bezig zijn, kijken we in de omgeving of er mogelijkheden zijn. ’De Penitentiaire Inrichting de Geerhorst in Sittard is daar een goed voorbeeld van. Dit complex wordt aangesloten op een groen warmtenet dat draait op restwarmte, die vrijkomt uit biomassa en bij industriële processen. Zo besparen we op aardgas en dragen we bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Van den Boom: ‘Zijn die mogelijkheden in de omgeving er nog niet, dan blijven we daar nog even aan het gas en maken we een pand klaar om later van het gas te gaan. Bovendien haken we aan als andere organisaties bij ons aankloppen.’ Zo is er de wijkaanpak vanuit het ministerie van BZK waarbij gemeenten met plannen moeten komen om per wijk van het gas af te gaan. En ook Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties in Nederland heeft als sector met routekaarten een plan gemaakt voor het verduurzamen en gasloos maken van de woningen. ‘Er zijn meerdere projecten en steden met dit soort initiatieven’, aldus Van den Boom.’En ja, als ze bij ons aankloppen, dan onderzoeken wij het voorstel en doen in principe mee.’

banner #DuurzaamRVB
Naar boven

Zon en wind op rijksgrond

Rijksicoon '5116 zonne-energie'

Het Rijksvastgoedbedrijf verhuurt, verpacht, of geeft gebouwen, gronden, rijkswateren en stranden in zakelijk recht uit aan overheden, bedrijven en particulieren. En steeds vaker zijn dat stukken grond voor wind- of zonneparken. Zo wekken binnenkort 850 omwonenden van vliegbasis Eindhoven met 11.040 zonnepanelen collectief zonne-energie op. Op maandag 19 november begon de bouw van het zonnepark met de onthulling van het bouwbord: Zonnepark Welschap. Het zonnepark komt op een deel van de voormalige zweefvliegstrip waar 2,5 hectare bestemd is voor de zonnepanelen. En nog zo’n zonnig nieuwtje: er komt in 2019 ook een zonnepark van ruim drie hectare langs rijksweg A58 (ten noorden ter hoogte van Etten-Leur) waarmee stroom voor circa duizend huishoudens mogelijk wordt gemaakt . En langs de rijksweg A16 komt een windmolenpark met drie turbines bij locatie Streepland. Laat de wind maar waaien en de zon maar schijnen.

Zie ook:

  • Bouw Zonnepark Welschap op vliegbasis Eindhoven gestart
  • In 2019 zonnepark van ruim drie hectare langs rijksweg A58
  • Gronden voor windpark bij rijksweg A16 gegund
Naar boven