Tekst Joep Rats, directeur bij Bouwend Nederland
Foto Anke Bot

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zich aangesloten bij de Marktvisie in een fase dat het stof van de fusie nog amper was neergedaald. De interne organisatie heeft  aan den lijve kunnen ervaren hoe taai een proces van cultuurverandering is. Best lastig om dan ook nog eens aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen… Bovendien doet het Rijksvastgoedbedrijf zijn werk binnen een politieke en bestuurlijke context en dat is voor bouwers soms best lastig te begrijpen.

De focus van het Rijksvastgoedbedrijf was vanwege de fusieperikelen noodzakelijk naar binnen gericht en door personele omzettingen was voor ons niet altijd duidelijk waar het oude vertrouwde loket naartoe was verhuisd. Het Rijksvastgoedbedrijf mocht in de beleving van bouwers wel wat transparanter worden.

Gelukkig heeft het RVB daar gehoor aan gegeven. Er is nu een structureel overleg met Bouwend Nederland ontstaan,  een overleg met onze grote utiliteitsbouwers dat projectoverstijgende onderwerpen agendeert, zoals contractbepalingen, constructieve veiligheid en veiligheid op de bouwplaats, duurzaamheidsdoelstellingen en leveranciersmanagement.

Een dankbaar gevolg van dit structurele overleg is de inkoopplanning die het Rijksvastgoedbedrijf voortaan uitgeeft. Die inkoopplanning geeft de markt meer inzicht in welke aanbestedingen gepland zijn en waar en hoe groot een toekomstig project is. Op basis hiervan kunnen bedrijven al eerder rekening houden met voor hun interessante opdrachten, hun organisatie voorbereiden en rekening houden met tendercapaciteit. Het betreft een eerste versie; samen met het Rijksvastgoedbedrijf werken wij aan optimalisatie.

Bij het overleg tussen de markt – via Bouwend Nederland – en het Rijksvastgoedbedrijf worden ook beelden over en weer uitgewisseld, die voor beide partijen heel verhelderend zijn. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is de meerwaarde dat het met deze input richting kan geven aan de rol van aantrekkelijk opdrachtgever, voor wie opdrachtnemers graag werken. Met ruim 12 miljoen vierkante meters aan gebouwen en circa 89.000 hectare grond is de diversiteit van de portefeuille natuurlijk enorm. Allemaal objecten die het goed doen op de referentielijsten van aannemers.
Maar het Rijksvastgoedbedrijf concurreert voor onze bouwers op een markt met een breed aanbod van (private) partijen die óók interessante opdrachtgevers zijn, zeker wanneer de samenwerking soepel verloopt.

Gelukkig zijn er bij het Rijksvastgoedbedrijf inmiddels mooie voorbeelden van ‘Marktvisie in de praktijk’, zoals Rijkskantoor de Knoop. Met veel belangstelling kijken wij dan ook vooruit naar de aanpak van het Stationsgebied Arnhem (“Doen”). Behalve aandacht voor een duurzame en gezonde bedrijfsvoering staat hier partnerschap tussen markt en overheid  centraal.

Met de Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf een stap voorwaarts zetten; focus op de opgave en inzetten op een goede professionele samenwerking op basis van vertrouwen. Dat klinkt Bouwend Nederland als muziek in de oren. Het project Doen in Arnhem kan een mooi voorbeeldproject worden om aan de markt te laten zien waar het Rijksvastgoedbedrijf toe in staat is.

‘Het project Doen in Arnhem kan een mooi voorbeeldproject worden om aan de markt te laten zien waar het Rijksvastgoedbedrijf toe in staat is’

Column, Kei 6
Foto: Bouwend Nederland

Joep Rats is sinds december 2010 verbonden aan Bouwend Nederland, vanaf 2017 is hij directeur Beleid & Vereniging. Eerder was hij onder meer lid van het managementteam van het gezamenlijke beleidsbureau van VNO/NCW en MKB-Nederland. Daarvoor was hij secretaris Economische Zaken van MKB Nederland. 

Zie ook: