Zapp

Dit artikel hoort bij: Kei 5: Beheer en onderhoud

.

Gezondheidscentra? Om je tanden in te zetten…

Rijksicoon '4015-inenting'

Door het hele land moeten de komende jaren voor Defensie gezondheidscentra ‘op norm’ worden gebracht, zodat ze aan de laatste eisen voldoen. Nieuwbouw, verbouw en zelfs, verspreid over Nederland, voor de tandartsbus van Defensie. In een gezondheidscentrum zit bijvoorbeeld een militair arts, een fysiotherapeut, een bedrijfsarts, een apotheek en ook een tandarts. En als die laatste geen vaste plek heeft, komt er een tandartsbus langs. Projectleider Martijn van der Bom werkt bij de directie Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf en legt uit: ‘Het is een soort camper met ingebouwde apparatuur en die heeft net als op een camping een plek nodig met een aansluiting op het riool en een plek om het water te verversen. Maar ook een plek om de data uit te lezen.’ Van der Bom werkt voor dit project nauw samen met de collega’s van de directie Vastgoedbeheer. Een groot deel is renovatie en een deel is nieuwbouw of nieuwbouw met weer een speciaal tintje omdat de nieuwbouw ín een monument moet komen, zoals nu is geadviseerd voor Schaarsbergen. Met de nieuwbouwprojecten wordt begonnen in Den Helder, want daar zitten alle ‘modules’ in: van apotheek tot tandarts. ‘Daarna gaan we verder met de andere gezondheidscentra, waarbij Den Helder het uitgangspunt is.’ Afhankelijk van de locatie is er een module meer of minder. Zo is daarna de kazerne in ’t Harde aan de beurt, zonder de bedrijfsarts, maar wel met de speciale opstelplaats voor de tandartsbus. Parallel aan de nieuwbouw lopen de renovatieprojecten die door Vastgoedbeheer worden uitgevoerd. Genoeg voor Van der Bom om voorlopig zijn tanden in te zetten.

Naar boven

Leidraad Cariben klaar, nu de praktijk

Rijksicoon '9017-caribisch-nederland'

‘Het Rijksvastgoedbedrijf wordt vaak gezien als een veelkoppig monster, maar de Leidraad huisvesting Caribisch Nederland laat zien dat we het aantal koppen drastisch hebben verminderd en dat er nu maar 1 “kop” is voor de uitvoering.’ Dat zei Richard Tieskens, directeur Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf, op 16 mei 2018 in Den Haag toen hij de leidraad ondertekende, samen met Ruud Peters, hoofd Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN). Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Sint Eustatius, Saba en Bonaire. De leidraad biedt een praktisch overzicht van activiteiten, producten, rollen, taken en verantwoordelijkheden bij de huisvesting op de eilanden. Zoals afspraken over het dagelijkse gebruik, beheer en onderhoud. Het is een naslagwerk om te kijken hoe het onderhoud en het verhelpen van storingen gaat. Met deze leidraad in de hand maken RVB en SSO CN een meerjarig onderhoudsprogramma, dan volgt een jaaropdracht van alle op te starten projecten en werkzaamheden. Peters is blij met de leidraad: ‘Het is een goed hulpmiddel. De volgende stap is kijken hoe we dit goed in de praktijk brengen.’ Tieskens: ’We moeten daarbij niet denken dat we vanuit Den Haag met een grote schroevendraaier de zaken in Caribisch Nederland kunnen regelen. Dat moet echt daar gebeuren, want de omstandigheden zijn op de eilanden echt anders.’ Groot voordeel: voortaan verloopt alle communicatie daarbij via 1 ‘kop’, één Single Point of Contact. (Foto: Richard Tieskens en Ruud Peters. Beeld: Arenda Oomen)

Naar boven

Houvast met BOEI

Rijksicoon '5034-boei'

Na 6 jaar is er weer een nieuwe boei uitgeworpen: het Handboek RVB BOEI-inspecties Deel 1 Algemeen, compleet met een energie- en duurzaamheidstabel. Het is de 3e editie. In het handboek staat de RVB BOEI systematiek, een methode voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Het handboek biedt inspecteurs alle instructies en achtergrondinformatie die nodig zijn om inspecties volgens de voorgeschreven methode te kunnen uitvoeren. En alle verschillende inspectiemethodes voor bijvoorbeeld brandveiligheid, onderhoud en energie komen samen in één integraal inspectierapport. De 1e editie kwam in 2009 uit, toen nog onder de naam Handboek RgdBOEI®. Het handboek bestond toen en bestaat nog steeds uit drie delen:

  • Deel 1 - Algemeen, beschrijving van beleid en inspectiemethode voor de BOEI thema’s brand, onderhoud, energie & duurzaamheid en inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Deel 2 - discipline specifieke beschrijving voor de integraal inspecteur vastgoed per BOEI thema.
  • Deel 3 – van inspectie naar ISHP, beschrijving voor de integraal adviseur vastgoed voor de totstandkoming van een instandhoudingsplan (ISHP).

Wel is er in de editie van 2018 aan Deel 2 een extra boeiend subdeel toegevoegd, namelijk over beeldende kunst  (Deel 2e). De andere delen voor editie 2018 volgen nog. Vind alle tot nu toe uitgeworpen boeien op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/handboekboei.

Help mee het handboek te verbeteren. Beheerders Ronald Kollaard, Vincent Faesen en Natasha Hanoeman van het Handboek RVB BOEI zijn druk bezig om het handboek te vervolmaken en willen bij komende edities ook ervaringen van de marktpartijen verwerken. Word lid van de RVB BOEI groep op LinkedIn om je mening te geven en over de laatste ontwikkelingen te lezen.

Handboek RVB BOEI-inspecties Deel 1, omslag
Naar boven

Van daktuin tot sportveld

Rijksicoon: 'park

Van ontwerp tot (her)inrichting van groengebieden, tuinen, parken, pleinen en terreinen tot het onderhoud ervan. Het groenbeheer omvat vele facetten. Mirjam Segeren zorgt als landschapsarchitect bij de afdeling Expertise Centrum Techniek (ECT) van het Rijksvastgoedbedrijf voor de inrichting en herinrichting van de buitenruimten. ‘Het leuke van mijn werk is dat landschap zich in de tijd ontwikkelt maar ook letterlijk groeit.’ Bij het ontwerpen gaat Segeren altijd uit van die ontwikkeling en groei. ‘Je moet er in het ontwerp bijvoorbeeld rekening mee houden dat bomen steeds groter worden en dat er nieuwe functies komen. Ook planten en dieren hebben invloed. Daarom moet je die ontwikkelingen samen met gebruikers en beheerders goed blijven volgen.’ Momenteel is Segeren als landschapsarchitect betrokken bij de ontwikkeling van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen en de European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam. Segeren: ‘Bij beide projecten denk ik mee over de eisen; het gaat mij om beeldkwaliteit, functies en de duurzaamheid van buitenruimten. Maar er zijn ook eisen voor beheer en onderhoud van die buitenruimte ná de realisatie.’ Bij de EMA komt er bijvoorbeeld een verticale tuin en een daktuin op het gebouw. Op het marineterrein in Vlissingen komt een nieuwe operationele kazerne met onder meer sportvelden, wegen en parkeerplaatsen. Segeren: ‘Samen met een team specialisten op het gebied van waterbouwkunde, civiele techniek, natuurbeheer en infrastructuur is verwoord wat er allemaal nodig is om te bereiken dat de mariniers de kazerne intensief kunnen gebruiken en alles er toch verzorgd uit blijft zien.’ (Foto: Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een ontwerp laten maken om het landschap rond Huis Doorn te renoveren en in oude luister te herstellen.)

Park Huis Doorn
Naar boven

Nu álles keuren

Rijksicoon '2048-kwaliteit'

Tot nu toe is van alle gebouwen en installaties die het Rijksvastgoedbedrijf beheert zo’n 80% goedgekeurd. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar om bij Defensie alles te keuren vóór het eind van dit jaar. Programmamanager John Lievestro: ‘Met Defensie zijn namelijk aparte afspraken gemaakt. Om de al lang bestaande achterstand in te lopen heeft het uitvoeren van de keuringen de hoogste prioriteit gekregen, zowel bij Defensie als bij het Rijksvastgoedbedrijf.’ En natuurlijk is er verschil tussen keuren en goedkeuren. Jaarlijks laat het Rijksvastgoedbedrijf voor zo’n 1.250.000 m2 vastgoed keuringen uitvoeren.  Lievestro: ‘Er zijn meerdere doelen: veilig werken mogelijk maken en milieunormen handhaven. Het gaat bijvoorbeeld om afdoende bliksembeveiliging, goede valbeveiliging, veilige opslagtanks en goed functionerende brandmeldinstallaties. Om aan de milieunormen te voldoen, kijken we of er geen lekken zijn in brandstoftanks en gasleidingen.’ Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor die keuringen en laat die nu bij Defensie versneld door de marktpartijen uitvoeren. Lukt dat? ‘Ik vertrouw erop dat we onze doelstellingen halen. Het gaat uiteindelijk om een veilige werkomgeving.’ Hoe gaat het na de inhaalslag? ‘Het Rijksvastgoedbedrijf wil structureel minder contracten voor onderhoud en keuringen van defensievastgoed afsluiten. In het verleden waren er 250 contracten, waarvan 65 landelijk en de rest regionaal. Dat is niet beheersbaar.’ Volgens hem moeten er straks grotere bundels van contracten komen en worden er pilots uitgevoerd met geïntegreerde contracten. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een betere organisatie, administratie en vastgoedinformatie. (Foto: Brandstofopslag, Friesland. Beeld: Defensie)

Naar boven

Hemelwater, drinkwater, bluswater…

Rijksicoon '5177-duurzaam-waterbeheer'

Vanwege de uitbreiding van vliegbasis Woensdrecht wordt de complete waterhuishouding op het 500 hectare grote terrein uitgebreid. Goed moment om ook naar mogelijke verduurzaming te kijken, vinden zowel opdrachtgever Defensie als het Rijksvastgoedbedrijf. Adviseur water Marijn van Zeijl (directie Vastgoedbeheer) betrok studenten watermanagement van de Hogeschool Rotterdam bij een deel van die opgave. Het groepje dat met de beste ideeën kwam, mocht een dag met Van Zeijl op pad om ter plekke alle voorzieningen te bekijken die met water te maken hebben. Heel kort door de bocht gezegd zorgt Van Zeijl ervoor dat water dat op de vliegbasis komt en het terrein weer verlaat, in goede banen wordt geleid. En dan heeft hij het over grondwater, drinkwater, hemelwater, afvalwater, bluswater, rioolwater, spoelwater, drainagewater… De studenten vinden het ‘gaaf’ een dag rond te mogen kijken in de praktijk. ‘Dit is zó interessant. We hebben ons plan bedacht aan de hand van bijvoorbeeld rioleringskaarten, en nu zie je hoe het er werkelijk uitziet.’ Van Zeijl vindt de inbreng van studenten waardevol: ‘Deze studenten denken echt out of the box. Bij het Rijk denken we nogal eens conventioneel: als iets goed is gegaan, doen we het nog een keer. Die frisse blik kunnen we best vaker inschakelen, vind ik.’ En wat vinden de studenten zelf? Die zijn razend enthousiast geworden: ‘Eerlijk gezegd leek werken bij het Rijk me nogal stoffig. Maar als je hoort en ziet wat Marijn allemaal doet, is het dat helemaal niet.’ En: ‘Ik ben verbaasd en vind het goed dat de rijksoverheid zo bezig is met de toekomst en met duurzaamheid.’ (Foto: v.l.n.r: Marijn van Zeijl, Sam Reints, Joost Brouwer en Jelijn Franse. Beeld: Arenda Oomen)

Naar boven