Zapp

Dit artikel hoort bij: Kei 4: Hoe wij zitten

.

Waarvoor naar kantoor over 10 jaar?

Rijksicoon:  '4030-onderwijs-cultuur-wetenschap'

Zo’n 200 scholieren van Technasia in Nederland starten in november 2017 aan de opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om na te denken over de vraag: hoe willen we in de toekomst werken? Wat zou dat voor ons gebouw aan de Korte Voorhout 7 in Den Haag betekenen? Wat zou je daar kunnen doen om de werkomgeving meer bij te laten dragen aan productiviteit, gezondheid en effectiviteit? De leerlingen van HAVO 4 en VWO 4 hebben tot februari de tijd om hun ideeën uit te werken. De beste teams per school komen hun ideeën dan in Den Haag presenteren.

Deze competitie is een vervolg op de eerste wedstrijd die het Rijksvastgoedbedrijf in 2016 uitschreef. Toen was het doel: ideeën inventariseren over de toekomst van de werkomgeving. Nu is de vraag veel specifieker: wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat de medewerkers van straks het gebouw zien als een plek waar ze graag en goed hun werk doen? De scholieren buigen zich over identiteit, over binding met de organisatie waar je werkt, over `er bij willen horen’ en over een werkomgeving die past bij het werk dat je moet doen. Het kantoor aan Korte Voorhout in Den Haag is de casus. Wat moet hier gebeuren om het kantoor aantrekkelijk te houden voor de nieuwe generatie? We zijn benieuwd!

Scholieren brainstormen over de werkplek  van de toekomst
Naar boven

Flexposter

Rijksicoon: '4159-flexibel-werken'

Het Rijksvastgoedbedrijf maakte voor de eigen medewerkers een poster over flexafspraken, bijvoorbeeld:

  • Houd rekening met elkaar: Denk bijvoorbeeld aan het volume van je beltoon en luister muziek via je koptelefoon.

  • De eigen etage is het voorkeursgebied: Maar collega’s van andere afdelingen of directies zijn ook welkom.

  • Vaste werkplekken bestaan niet, op enkele uitzonderingen na: Iedereen mag overal gaan zitten. Claim dus geen ‘eigen’ kamer en/of bureau.

  • Laat je werkplek schoon en leeg achter als je vertrekt: Eten op de werkplek mag niet.

  • Ben je korter dan 2 uur weg? Maak dan gebruik van de werkplekschijf.

Naar boven

Waarvoor kom je naar kantoor?

Rijksicoon: 'park

Krijgen gebouwen in de toekomst een stempel ‘Gezond’? Het bieden van een inspirerende en gezonde  werkomgeving staat al vele jaren op de agenda van het Rijksvastgoedbedrijf. ‘Maar’, zegt Rodica Teodorescu, (senior projectleider bij de afdeling Duurzaamheid & Comfort van het Rijksvastgoedbedrijf) ‘tot nu toe keken we vooral naar het comfort op de werkplek en de bouwfysische kwaliteiten van een gebouw zoals licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Maar ook andere factoren spelen een rol: voeding in het restaurant, de schoonmaak van het gebouw en medewerkers stimuleren om te bewegen.’ Kortom: het totale welzijn van mensen is belangrijk. ‘Bovendien’, zegt ze ‘is de werkomgeving steeds vaker thuis, in de trein, in het park of in een café in de stad.’ De moderne werknemer is niet per se elke dag fysiek aanwezig op kantoor. Maar waarvoor komt de werknemer dan nog naar kantoor? Is goede koffie en sterke wifi voldoende of kom je naar kantoor vooral om je collega’s te ontmoeten,  je onderdeel te voelen van de organisatie waar je werkt, waar je gestimuleerd wordt om vitaal en gezond te zijn? En hoe biedt die plek je de mogelijkheden om werk en privé te combineren? Volgens Teodorescu is er tegenwoordig in Europa een andere benadering van het gebouw en betekent dat ook een andere manier van werken voor het Rijksvastgoedbedrijf. ‘We zijn bouwfysici, maar moeten meer de koppeling maken naar de zintuigen en het functioneren van de mens.’ Samen met een team volgt Teodorescu de ontwikkelingen. Of dit, net als in de Verenigde Staten gaat leiden tot een welzijnscertificering, wordt nog onderzocht.

Naar boven

Kunst ter inspiratie

Rijksicoon: '4055-cultuur'

Samen met de kwaliteiten van de gebouwen zorgt ook kunst voor een inspirerende werkomgeving. Door de percentageregeling beeldende kunst is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste opdrachtgever voor beeldende kunst in Nederland. De regeling houdt in dat bij bouw, verbouw of aankoop van vastgoed een percentage van het budget wordt besteed aan kunst. De percentageregeling heeft gezorgd voor een zeer omvangrijke en belangrijke collectie van beelden, foto´s, schilderijen, installaties en andere vormen van kunst in en rond gebouwen van de rijksoverheid. In 2011 verscheen ‘In opdracht’, een overzicht van de kunst die in Nederland in opdracht van de rijksoverheid is gemaakt. (Foto: Kunstwerk ‘Echo’ van Zoro Feigl in Rijnstraat 8 in Den Haag)

Naar boven

Multifunctioneel

Rijksicoon 'koninklijk huis'

Koning Willem-Alexander opende op 1 november 2017 de 'glazen poort naar de stad', het vernieuwde rijkskantoor Rijnstraat 8 in Den Haag. Hiermee werd een renovatietraject van ruim twee jaar officieel afgerond. Het voormalige VROM-gebouw werd in de jaren tachtig ontworpen door architect Jan Hoogstad en destijds geopend door zijn moeder, koningin Beatrix. Om te voldoen aan het nieuwe werken en de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en beveiliging, was het pand toe aan een grondige renovatie. Het vernieuwde gebouw maakt deel uit van het nieuwe ‘masterplan kantoorhuisvesting Den Haag’. In dit plan ligt de nadruk op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid.

In het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat gevestigd, en ook het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zij gebruiken dezelfde entree, basisfaciliteiten, vergaderruimtes en ICT. Alle werkplekken zijn multifunctioneel inzetbaar en door het toepassen van flexwerken zijn er 4400 werkplekken voor ruim 6000 medewerkers. (Foto: De koning zet bij de opening het draaiende kunstwerk ‘Echo’ van Zoro Feigl in werking. Beeld: Kick Smeets)

Naar boven